บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misread misread misread อ่านผิด ตีความผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

misread มิสสะรีด / misread มิสสะเร่ด / misread มิสสะเร่ด /อ่านผิด ตีความผิด, แปลผิด, อ่านผิด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He misreads the instructions.
คำอ่าน ฮี มิสสะรีดสึ ดิ อินสะตรั๊คชันสึ
คำแปล เขา / He อ่านคำสั่งผิด อ่านแล้วตีความผิด /misreads the instruction กริยา misread เติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์ He

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He misread the instruction.
คำอ่าน ฮี มิสสะเร่ด ดิ อินสะตรั๊คชัน
คำแปล เขา / He อ่านคำสั่งผิด อ่านแล้วตีความผิด /misread the instruction กริยา misread ไม่ต้องเติม s และอ่านออกเสียงเป็น มิสสะเร่ด

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has misread the traffic lights many times. Because he is colorblind.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส มิสสะเร่ด เดอะ ทราฟฟิก ไล้ทสึ แมนหนิ ทามสึ บีคอสสึ ฮี อิส คัลเลอบลาย
คำแปล เขา / He ได้อ่าน /has misread (ผิดหลายครั้ง /many times) ไฟสัญญาณจราจร / the traffic lights (ผิดหลายครั้ง/many times) เพราะเขาเป็นคนตาบอดสี /Because he is colorblind.

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is misreading the instructions.
คำอ่าน ฮี อิส มิสสะรีดดิง ดิ อินสะตรั๊กชันสึ
คำแปล เขากำลังตีความหมาย(อ่านแล้วตีความหมายผิด) /is misreading คำแนะนำแบบผิดๆ / the instructions อ่านแล้วตีความหมายไม่ ถูกต้อง การนำไปปฏิบัติจะมีโอกาสเกิดปัญหาตามมา

 

2. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค Misreading leads to mistake.
คำอ่าน มิสสะรีดดิง ลีดสะ ทู มิสสะเท่ก
คำแปล การอ่านผิด หรืออ่านแล้วตีความหมายผิด/Misreading นำไปสู่ /leads to การทำผิดพลาด/mistake

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

misunderstand, misinterpret, mistranslate / มิลอันเดอแสตน, มิสอินเทอเพร็ด, มิสแทรนสะเลท / ตีความผิด, แปลผิด