บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rebroadcast rebroadcasted rebroadcasted กระจายเสียงอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rebroadcast รีบรอดแคสสะถึ / rebroadcasted รีบรอดแคสสะติด / rebroadcasted รีบรอดแคสสะติด / กระจายเสียงอีกครั้ง ออก อากาศอีกครั้ง

rebroadcast รีบรอดแคสสะถึ / rebroadcast รีบรอดแคสสะถึ / rebroadcast รีบรอดแคสสะถึ / กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง ออกอากาศใหม่อีกครั้ง นำมาออกอากาศอีกครั้ง

กริยานี้ มี 2 รูป คือ rebroadcast และ rebroadcasted

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He rebroadcasts his concert via Youtube channel today.
คำอ่าน ฮี รีบรอดแคสสึ ฮิส คอนเสิร์ต เวีย ยูทูป แชแนว ทูเด
คำแปล เขาออกอากาศอีกครั้ง หรือ ออกอากาศใหม่อีกครั้ง /He rebroadcasts คอนเสิร์ตของเขา /his concert today ผ่าน /via ช่องยู่ทูป /Youtube channel วันนี้ /today ประธานเอกพจน์ He, She, It กริยาเติม s /rebroadcasts

 

ประโยค They rebroadcast the best Korean dramas of 2016.
คำอ่าน เด รีบรอสแคสสะถึ เดอะ เบสสะถึ โคเรียน ดราม่า ออฟ เทวนติ ซิกสะทีน
คำแปล พวกเขาออกอากาศใหม่ (อีกครั้ง) /They rebroadcast ละครเกาหลีที่ดีที่สุด / the best Korean dramas ของปี 2016 /of 2016 ประธานพหูพจน์ They, You, I, We กริยา ไม่เติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They rebroadcasted the best Korean dramas of 2016.
คำอ่าน เด รีบรอสแคสสะติด เดอะ เบสสะถึ โคเรียน ดราม่า ออฟ เทวนติ ซิกสะทีน
คำแปล พวกเขาออกอากาศใหม่ (อีกครั้ง) /They rebroadcasted ละคอรเกาหลีที่ดีที่สุด / the best Korean dramas ของปี 2016 /of 2016 เรื่องในอดีต ใช้ กริยาช่องที่ 2 rebroadcasted หรือ rebroadcast เหมือนเดิมก็ได้

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค They has rebroadcasted the best Korean dramas of 2016 for 5 months.
คำอ่าน เด แฮ่ส รีบรอสแคสสะติด เดอะ เบสสะถึ โคเรียน ดราม่า ออฟ เทวนติ ซิกสะทีน ฟอร ฟาย มันสึ
คำแปล พวกเขาได้ออกอากาศใหม่ (อีกครั้ง) /They has rebroadcasted ละครเกาหลีที่ดีที่สุด / the best Korean dramas ของปี 2016 /of 2016มาเป็นเวลา 5 เดือนแล้ว /for 5 months

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are rebroadcasting the best Korean dramas of 2016.
คำอ่าน เด อาร รีบรอสแคสสะติง เดอะ เบสสะถึ โคเรียน ดราม่า ออฟ เทวนติ ซิกสะทีน
คำแปล พวกเขากำลังออกอากาศใหม่ (อีกครั้ง) /They are rebroadcasting ละครเกาหลีที่ดีที่สุด / the best Korean dramas ของปี 2016 /of 2016

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will rebroadcast the best Korean dramas of 2016 the next month.
คำอ่าน เด วิล รีบรอสแคสสะถึ เดอะ เบสสะถึ โคเรียน ดราม่า ออฟ เทวนติ ซิกสะทีน เดอะ เน็กสะ มันถึ
คำแปล พวกเขาจะออกอากาศใหม่ (อีกครั้ง) /They will rebroadcast ละครเกาหลีที่ดีที่สุด / the best Korean dramas ของปี 2016 /of 2016 ในเดือนหน้า /the next month

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

broadcast /บรอดแคสสะถึ / กระจายเสียง ออกอากาศ