บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง redraw redrew redrawn เขียนใหม่ วาดใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

redraw รีดะรอ / redrew รีดะรู / redrawn รีดะรอน / เขียนใหม่ วาดใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค They redraw the working plan.
คำอ่าน เด รีดะรอ เดอะ เวิ้กกิ้ง แพลน
คำแปล พวกเขา/They เขียน(ใหม่) /redraw แผนการทำงาน/the working plan ใหม่ ประธาน They, You, I, We กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He redraws the picture.
คำอ่าน ฮี รีดะรอสึ เดอะ พิ๊กเจ่อะ
คำแปล เขาวาด/He redraws ภาพใหม่ /the picture อีกครั้ง หรือเขาวาดภาพอีกครั้ง หรือวาดใหม่ เพราะภาพไม่สวย หรือไม่ถูกต้อง ประธาน He, She, It กริยาต้องเติม s เป็น redraws

 

ประโยค The government redraws the districts.
คำอ่าน เดอะ กั๊ฟเวินเมน รีดะรอสึ เดอะ ดิสสะตริกสึ
คำแปล รัฐบาล วาด/ The government redraws ผังเมืองใหม่ หรือวาดเมืองใหม่ จัดวางใหม่ ให้เมืองเป็นระเบียบสวยงาม

 

ประโยค The screen redraws.
คำอ่าน เดอะ สะกรีน รีดะรอสึ
คำแปล หน้าจอวาดภาพใหม่ The screen redraws หน้าจออาจจะมีปัญหา แสดงและลบภาพหน้าจอ ตลอดเวลา

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They redrew the working plan.
คำอ่าน เด รีดะรู เดอะ เวิ้กกิ้ง แพลน
คำแปล พวกเขา/They เขียน(ใหม่) /redrew แผนการทำงาน/the working plan ใหม่

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค They had redrawn the working plan.
คำอ่าน เด แฮ่ด รีดะรอน เดอะ เวิ้กกิ้ง แพลน
คำแปล พวกเขา/They ได้เขียน(ใหม่) /had redrawn แผนการทำงาน/the working plan ใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are redrawing the working plan.
คำอ่าน เด อาร รีดะรออิง เดอะ เวิ้กกิ้ง แพลน
คำแปล พวกเขา/They กำลังเขียน(ใหม่) /are redrawing แผนการทำงาน/the working plan ใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will redraw the working plan.
คำอ่าน เด วิล รีดะรอ เดอะ เวิ้กกิ้ง แพลน
คำแปล พวกเขา/They จะเขียน(ใหม่) /will redraw แผนการทำงาน/the working plan ใหม่

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

draw /ดะรอ/เขียน วาด