บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง say said said พูด บอก กล่าว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

say เซ / said เซ่ด / said เซ่ด / พูด บอก กล่าว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He says a speech on education topic.
คำอ่าน ฮี เซสึ อะ สะปีช ออน เอ็ดดูเคชัน ท็อปปิค
คำแปล เขากล่าว / He says สุนทรพจน์ /a speech ในหัวข้อการศึกษา /on education topic

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They say the truth.
คำอ่าน เด เซ เดอะ ทรู่ด
คำแปล พวกเขาบอกหรือพูด /They say ความจริง /the truth

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She says nothing at all.
คำอ่าน ชี เซสึ นาติง แอ๊ด ออล
คำแปล เธอไม่พูดอะไรเลย

 

ประโยค The clock says 5:00 a.m.
คำอ่าน เดอะ คล็อก เซสึ ฟาย เอ เอ็ม
คำแปล นาฬิกาบอก /The clock says เวลา ตี 5 /5:00 a.m.

 

ประโยค It's time to say goodbye.
คำอ่าน อิทสะ ทาม ทู เซ กู๊ด บาย
คำแปล ได้เวลาบอกลากันแล้ว 

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She said nothing at all.
คำอ่าน ชี เซ่ด นาติง แอ๊ด ออล
คำแปล เธอไม่พูดอะไรเลย การพูดถึงเรื่องในอดีตใช้ said

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has said a speech on education topic.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส เซ่ด อะ สะปีช ออน เอ็ดดูเคชัน ท็อปปิค
คำแปล เขาได้กล่าว / He has said สุนทรพจน์ /a speech ในหัวข้อการศึกษา /on education topic

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have said the truth.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ เซ่ด เดอะ ทรู่ด
คำแปล พวกเขาได้บอก /They have said ความจริง /the truth แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are saying the truthin court.
คำอ่าน เด อาร เซอิง เดอะ ทรู่ดอิน คอร์ท
คำแปล พวกเขากำลังบอก /They are saying ความจริง /the truth ในชั้นศาล /in court

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will say the truth in court.
คำอ่าน เด วิล เซ เดอะ ทรู่ด อิน คอร์ท
คำแปล พวกเขาจะบอก /They say ความจริง /the truth ในชั้นศาล /in court

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค There is a saying that you get what you hate.
คำอ่าน แด อิส อะ เซอิง แด้ด ยู เก้ด วอท ยู เฮ่ท
คำแปล (สำนวนแบบไทยเรา) มีคำกล่าวไว้ว่า /There is a saying that เกลียดอะไรได้สิ่งนั้น /you get what you hate

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

tell / เทล / บอก
speak / สะปี้ก / พูด