บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง split split split แยกออกจากกัน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

split สะปลิทถึ / split สะปลิทถึ / split สะปลิทถึ / แยก ร้าวฉาน ร้าว แตกคอ วงแตก แตกกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค The wall splits for years.
คำอ่าน เดอะ วอล สะปลิทสึ ฟอร เยียสึ
คำแปล กำแพงร้าว /The wall splits มาเป็นปี / for years

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They split bread into half.
คำอ่าน เด สะปลิท เบร้ด อินทู ฮ่าบฝึ
คำแปล พวกเขาแบ่งครึ่งขนมปัง /They split bread into half. หรือแบ่งเป็น 2 ส่วน

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They split the firewoods.
คำอ่าน เด สะปลิท เดอะ ฟายเออวูดสึ
คำแปล พวกเขาผ่า /They split ฟืน / the firewoods

 

ประโยค They split water into hydrogen and oxygen.
คำอ่าน เด สะปลิท วอเตอ อินทู ไฮโดรเจน แอน ออกซิเจน
คำแปล พวกเขาแยกน้ำเป็นไฮไดรเจนและออกซิเจน

 

ประโยค They split each other .
คำอ่าน เด สะปลิท อีชเฉอะ ออเทอะ
คำแปล พวกเขาแยกทางกัน(เลิกกัน)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He split up with me yesterday.
คำอ่าน ฮี สะปลิท อัพ วิท มี เยสสะเตอเด
คำแปล เขาเลิกกับฉัน (แยกทางกัน) /He split up with me เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has split up with me already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส สะปลิท อัพ วิท มี ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้เลิกกับฉัน (แยกทางกัน) /He has split up with me เรียบร้อยแล้ว /already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have split bread into half.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะปลิท เบร้ด อินทู ฮ่าบ
คำแปล พวกเขาได้แบ่งครึ่งขนมปังแล้ว /They have split bread into half. หรือแบ่งเป็น 2 ส่วน แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are splitting bread into half.
คำอ่าน เด อาร สะปลิทติง เบร้ด อินทู ฮ่าบ
คำแปล พวกเขากำลังแบ่งครึ่งขนมปัง /They are splitting bread into half. หรือกำลังแบ่งขนมปังแยกเป็น 2 ส่วน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will split up with me soon.
คำอ่าน ฮี วิล สะปลิท อัพ วิท มี ซูน
คำแปล เขาจะเลิกกับฉัน (แยกทางกัน) /He will split up with me ในไม่ช้านี้ / soon

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

divide /ดิไว้ดึ / แยก break / เบร้กเข่อะ / แตก dissect / ดิสเซ่กถึ / ผ่า shred / ชะเร่ด / หั่น disagree /ดิสสะกรี /แตกคอ tear / แท / ฉีก
rip / ริ่พเผ่อะ / ฉีก