บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง strike struck stricken ตี ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

strike สะไตร้ขึ / struck สะตรั้กขึ / stricken สะตริ๊กเกน / ตี ปะทะ ชน ตอก ฟ้าผ่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He strikes me with the baton.
คำอ่าน ฮี สะไตร๊สึ มี วิด เดอะ บัดทอน
คำแปล เขา ทุบตี ฉัน /He strikes me ด้วยกระบอง /with the baton

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They strike the enemy.
คำอ่าน เด สะไตร้ ดิ เอเนอหมิ
คำแปล พวกเขาโจมตี /They strike ศัตรู /the enemy

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She strikes a match to light a candle.
คำอ่าน ชี สะไตร๊สึ อะ แมชฉุ่ ทู ไล้ถึ อะ แคนเดิล
คำแปล เธอขีดไม้ขีดไฟ /She strikes a match เพื่อจุดเทียน /to light a candle

 

ประโยค The car strikes the wall.
คำอ่าน เดอะ คาร สะไตร๊สึ เดอะ วอลล
คำแปล รถยนต์กระแทก หรือ ชน หรือปะทะ /The car strikes กับกำแพง/the wall.

 

ประโยค He strikes the ball.
คำอ่าน ฮี สะไตร๊สึ เดอะ บอลล
คำแปล เขาตี หรือตบ /He strikes ลูกบอ / the ball

 

ประโยค He strikes a tack deep into the wood.
คำอ่าน ฮี สะไตร๊สึ อะ แท่ก ดีพ อินทู เดอะ วู่ด
คำแปล เขาตอกตะปู /He strikes a tack ลึกลงไปในเนื้อไม้ /deep into the wood

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He struck me with the baton.
คำอ่าน ฮี สะตรั้ก มี วิด เดอะ บัดทอน
คำแปล เขา ทุบตี ฉัน /He struck me ด้วยกระบอง /with the baton

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has stricken me with the baton.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส สะตริ๊กเกน มี วิด เดอะ บัดทอน
คำแปล เขาได้ทุบตี ฉัน /He has stricken me ด้วยกระบอง /with the baton แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have stricken the enemy.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะตริ๊กเกน ดิ เอเนอหมิ
คำแปล พวกเขาได้โจมตี /They have stricken ศัตรู /the enemy แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is striking me with the baton.
คำอ่าน ฮี อิส สะไดร๊กิง มี วิด เดอะ บัดทอน
คำแปล เขา กำลังทุบตี ฉัน /He is striking me ด้วยกระบอง /with the baton

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will strike me with the baton.
คำอ่าน ฮี วิล สะไดร๊ มี วิด เดอะ บัดทอน
คำแปล พวกเขาจะทุบตี ฉัน /They will strike me ด้วยกระบอง /with the baton

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

hit /ฮิต / ตี
beat / บีต / ตี
bump / บัม / โดน