บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unlearn unlearnt unlearnt แก้ความเข้าใจผิด แก้ไขนิสัย แก้ไขการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unlearn unlearnt unlearnt แก้ความเข้าใจผิด แก้ไขนิสัย แก้ไขการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He unlearns all his bad habits.
คำอ่าน ฮี อันเลินสึ ออล ฮิส แบด แฮ้บบิตสึ
คำแปล เขาเรียนรู้เพื่อแก้ไข / He unlearns นิสัยไม่ดีทั้งหมด /all his bad habits หรือแก้ไขนิสัยไม่ดีของตัวเอง

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unlearn the negative thinking.
คำอ่าน เด อันเลิน เดอ เน้กาทีพ ซิงกิง
คำแปล พวกเขาแก้ไขความเข้าใจผิด /They unlearn เกี่ยวกับการคิดลบ /the negative thinking

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He unleart all his bad habits.
คำอ่าน ฮี อันเลินถึ ออล ฮิส แบด แฮ้บบิตสึ
คำแปล เขาเรียนรู้เพื่อแก้ไข / He unleart นิสัยไม่ดีทั้งหมด /all his bad habits หรือแก้ไขนิสัยไม่ดีของตัวเอง

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has unleart all his bad habits.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อันเลินถึ ออล ฮิส แบด แฮ้บบิตสึ
คำแปล เขาได้เรียนรู้เพื่อแก้ไข / He has unleart นิสัยไม่ดีทั้งหมดแล้ว /all his bad habits หรือได้แก้ไขนิสัยไม่ดีของตัวเองแล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unleart the negative thinking.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันเลินถึ เดอะ เน้กาทีพ ซิงกิง
คำแปล พวกเขาได้แก้ไขความเข้าใจผิด /They have unlearnt เกี่ยวกับการคิดลบแล้ว /the negative thinking

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is unlearning all his bad habits.
คำอ่าน ฮี อิส อันเลินนิง ออล ฮิส แบด แฮ้บบิตสึ
คำแปล เขากำลังเรียนรู้เพื่อแก้ไข / He is unlearning นิสัยไม่ดีทั้งหมด /all his bad habits หรือแก้ไขนิสัยไม่ดีของตัวเอง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will unlearn all his bad habits.
คำอ่าน ฮี วิล อันเลิน ออล ฮิส แบด แฮ้บบิตสึ
คำแปล เขาจะเรียนรู้เพื่อแก้ไข / He will unlearn นิสัยไม่ดีทั้งหมด /all his bad habits หรือแก้ไขนิสัยไม่ดีของตัวเอง

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

learn / เลิน / เรียนรู้