ตัวอย่างคำนามเอกพจน์แบบต่างๆ ที่ควรรู้เพื่อจะได้ใช้คำให้ถูกต้องกับการนำไปสร้างเป็นประโยคเพื่อการพูดหรือการเขียน คำนามแบบนี้มีหลายแบบ จำเป็นต้องจำให้ได้

 

ตัวอย่างคำนามเอกพจน์แบบต่างๆ

คำเรียกทั่วไปไม่เจาะจงหรือระบุชื่อ

เช่น คน สัตว์ สั่งของ สถานที่ โดยไม่มีการเจาะจงด้วยการระบุชื่อตัวอย่างเช่น

คน เช่น man, woman, girl, boy
สัตว์ เช่น dog, cat, snake, cow, buffalow, bird
ยานพาหนะ เช่น car, motorcycle, bike,
สถานที่เช่น mountain, city, country ไม่มีการระบุว่า เป็นที่ไหน
สิ่งของต่างๆ เช่น pen, fan, computer, notebook, tablet,

การใช้คำเหล่านี้จะต้องตามด้วยกริยาแบบเอกพจน์ เช่น
Cow eats grass.
คาว อีทสฺ แกรส
หมายถึง วัวกินหญ้า พูดแบบรวมๆ ไม่เจาะจง ว่าวัวตัวไหน หากเป็นการพูดแบบภาษาไทยเอาก็อาจจะพูดว่า วัวเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหาร

Girl loves beauty.
เกิร์ล เลิฟ บิวตี้
เด็กหญิงรักความสวยงาม love จะต้องเติม s เพราะเป็นกริยาแบบเอกพจน์

การทำเป็นพหูพจน์ จะต้องตัด s ออกไป เช่น
Buffaloes eat grass.
บัฟฟาโลสฺ อีท แกรส
จะหมายถึง ควายหลายตัว กินหญ้า อาจจะเป็นการเล่าเรื่อง ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัด ข้างทาง ควายหลายตัวกำลังกินหญ้า

ชื่อเฉพาะ โดยมีเพียงหนึ่งเดียว

ตัวอย่างชื่อเฉพาะและมีเพียงหนึ่งเดียว สิ่งเดียว อันเดียว คนเดียว อย่างเดียวเท่านั้นเช่น
ชื่อคน Somchai, Tony, Jessika, Tommy, Willy
ชื่อเมือง ประเทส สถานที่ Bangkok, Khaoyai, Thailan, RCA
ยื่อยี่ห้อต่างๆ Toyota, Honda, Apple, Sony
วันเดือนปี Moday, Sunday, January, 1990
ฤดูต่างๆ Winter, Summer, Spring

Somchai goes to school.
สมชาย โกสฺ ทู สคูล
สมชายไปโรงเรียน กรณีนี้จะเป็นเอกพจน์ โดยคำว่า go แปลว่าไป จะต้องเติม es

ถ้ามีหลายคนจะกลายเป็นพหูพจน์
Somchai and Ton go to school.
สมชายและต้นไปโรงเรียน คำว่า go เป็นพหูพจน์ ไม่ต้องมี es

 

คำที่แสดงถึงหมวดหมู่หรือชุดเซ็ต

เป็นคำที่แสดงถึงกลุ่ม ชุดเซ็ต หรือชุด หรือคู่กัน เช่น
a pair of shoes
a team of guards

ตัวอย่าง
This pack of sugar is very sweet.
ดีส แพ็ค ออฟ ชูกา อีส เวริ สวีท
น้ำตาลซองนี้มีความหวานมาก คำกริยาจะป็น is หากเป็นพหูพจน์จะใช้ are

ตัวอย่างคำนำหน้าที่จะบ่งบอกถึงความเป็นกลุ่ม เช่น
masses ฝูง, จำนวนมากมาย
multitude ฝูง, จำนวนมากมาย, ไทยมุง
crowd ฝูง, หมู่, พวก, ชุมนุมชน, เหล่า, โขยง
colony อาณานิคม, ฝูง, เมืองขึ้น, หมู่คน, นิคมที่ดิน, เมืองออก
swarm ฝูง, กลุ่ม, ยั้วเยี้ย, โขยง, จำนวนมากมาย
drove ฝูง, ฝูงสัตว์
pack ซอง, ห่อ, ฝูง, สำรับ, หีบห่อ, ตั้ง
bevy ฝูง, หมู่
group กลุ่ม, หมวด, หมู่, ชุด, ฝูง, ฝ่าย
shoal ฝูง, สันดอน, หินโสโครก, ที่ตื้น
covey ครอก, ฝูง, กลุ่ม
caboodle ฝูง, โขลง, กลุ่ม
fold ซอก, หลืบ, ฝูง, เล้า, คอกแกะ, รอยพับ
convey ฝูง
herd school ฝูง
bundle มัด, กำ, ฟ่อน, ห่อ, ขมวด, พวก
sheaf มัด, ฟ่อน, กลุ่ม, กอง, กำ
group กลุ่ม, หมวด, หมู่, ชุด, ฝูง, ฝ่าย
cluster กลุ่ม, กระจุก, พวง, หย็อมแหย็ม, ก้อน, หมู่
collection ชุด, กลุ่ม, หมู่, ขุม, กอง, เหล่า
block กลุ่ม, ก้อน, แม่พิมพ์, เขียง, ปีก, ปึก
cloud เมฆ, เมฆินทร์, กลุ่ม, หมอก, เมฆา, ฝุ่น
squad ทีม, หมู่, กลุ่ม, หมู่ทหาร, หมู่คณะ
team ทีม, คณะ, กลุ่ม, ชุด, กอง, พวก
bloc กลุ่ม, หมู่
gang แก๊ง, กลุ่ม, พวก, คณะ, สมัครพรรคพวก, ชุด
conglomerate กลุ่ม, ก้อน, การชุมนุม, การรวม, กลุ่มบริษัทในเครือ congestion กลุ่ม, ก้อน, ความอัดแอ, การคั่ง, ความแออัด flock กลุ่ม, โขยง, หมู่, ฟูง, ความออ, ไทยมุง

 

คำที่มี การ หรือ ความ นำหน้า

ตัวอย่างคำนามประเภทนี้สังเกตุง่ายมาก เพราะจะมีคำว่า การ หรือ ความนำหน้านั่นเอง เช่น

ตัวอย่างคำนามแบบอาการนาม เพิ่มเติม fatness ความสมบูรณ์, ความอ้วน, ความร่ำรวย, ความอุดมสมบูรณ์
prosperity พิพัฒน์, วุฒิ, สวัสดี, อิทธิ, ชาลา, ความร่ำรวย
richness ความร่ำรวย, ความรวย
affluence รูจี, ความร่ำรวย, ความสมบูรณ์, ความมั่งคั่ง, การไหลบ่า
itinerary เส้นทาง, การท่องเที่ยว, กำหนดการเดินทาง, การเดินทาง, คู่มือเดินทาง
jaunt การเดินทางสั้นๆ, การไปเที่ยว, การท่องเที่ยว
roving การท่องเที่ยว, การพเนตร, การเร่ร่อน
tour การท่องเที่ยว, การทัศนาจร, การเตร็ดเตร่, การตระเวน, การสัญจร
touring การท่องเที่ยว
tourism การท่องเที่ยว, กิจการท่องเที่ยว, อาชีพรับรองการท่องเที่ยว
travel การเดินทาง, การท่องเที่ยว, การทัศนาจร, ทางเลื่อน
tripper การท่องเที่ยว, ผู้เดินทางท่องเที่ยว, เครื่องส่งสัญญาณ
traveling การเดินทาง, การท่องเที่ยว, การทัศนาจร
travelling การเดินทาง, การท่องเที่ยว, การทัศนาจร

ตัวอย่างประโยค
Working makes you rich.
เวิร์กกิ้ง เมกสฺ ยู บี ริชฺ
การทำงานทำให้คุณร่ำรวย make จะเติม s เป็นกริยาแบบเอกพจน์

They make me rich
เดย์ เม้ก มี ริช
พวกเขาทำให้ฉันรวย
ถ้าประธานมีหลายคนอย่างคำว่า They จะหมายถึง พวกเขา หลายคน ต้องใช้ make กริยาแบบพหูพจน์

 

คำนามที่ไม่สามารถนับได้

คำนามเหล่านี้จะไม่สามารถนับได้ อาจจะเป็นก้อน เม็ด หรือเนื้อเดียวกัน เช่น
rice
water
sugar
salt
milk
dust
sand
hair
snow
soid
food
blood
coffee
ice
ink
chalk
butter
oil
gold
electricity
cotton
wood
stone
wall
floor
coal
ตัวอย่างประโยค
gold is expensive.
โกลดฺ อีส เอ็กเพนสีฟ
ทองคำมีราคาแพง ใช้ is เป็นกริยาแบบเอกพจน์

 

คำที่มี a หรือ one นำหน้า

คำเหล่านี้สังเกตุง่ายๆ เลยก็คือ จะมีคำว่า a นำหน้านั่นเอง เช่น
a cat
a bat
a rat
a pen
a boy
a room
a girl
a cup of coffeeกาแฟหนึ่งแก้ว

A cat walks on the table.
อะ แคท วอล์ค ออน เดอะ เทเบิ่ล
แมวตัวหนึ่งเดินอยู่บนโต๊ะ walk แปลว่าเดิน ต้องเติม s เพราะประธาน a cat เป็นคำนามเอกพจน์
Two cats walk on the table. ทู แคทสฺ วอล์ค ออน เดอะ เทเบิ่ล แมวสองตัวเดินอยู่บนโต๊ะ walk ไม่เติม s เพราะประธาน two cats เป็นคำนามพหูพจน์มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขึ้นไป

 

คำที่มีคุณสมบัติเป็นคำนามเอกพจน์โดยเฉพาะ

คำเหล่านี้ต้องจำอย่างเดียว เพราะเป็นคำนามเอกพจน์โดยกำเนิด แม้จะมีตัว s ต่อท้ายก็ตามเช่น folks(โฟล์ค) ฝูงชน politics(โพลิทิกสฺ) การเมือง

 

คำที่ไม่เติม s หรือ es ต่อท้าย

การจำคำศัพท์ได้มากๆ จะทำให้รู้ว่า คำนั้นๆ เป็นคำอะไร และรู้ได้ทันทีว่า เป็นคำนามแบบเอกพจน์หรือพหูพจน์ โดยสังเกตุได้จาก ตัว s หรือ es ที่ต่อท้าย เช่น book (บุ้ก) หนังสือ เป็นเอกพจน์ ปกติจะเขียนแบบนี้ แต่หากมีการเติม s เป็น books (บุ้กสฺ) จะหมายถึงหนังสือหลายเล่ม เป็นพหูพจน์ fox (ฟอกซ์) สุนัขจิ้งจอก เป็นเอกพจน์ แต่หากเติม es เป็น foxes (ฟอกเซส) จะหมายถึงสุนัขจิ้งจอกหลายตัว เป็นพหูพจน์

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาคำนามเอกพจน์

ควรซื้อหาหนังสือประเภทรวมคำศัพท์แบบหมวดหมู่ไว้ท่อง หรือติดตั้งแอปพจนานุกรม ไว้ดูประเภทของคำว่า เพื่อให้รู้ว่าคำนั้นๆ เป็นคำแบบใด การท่องจำคำศัพท์ให้ได้มากๆ จะช่วยให้รู้ชนิดของคำและสามารถนำไปใช้งานได้ดี

 

 

ตัวอย่างคำนามแบบเอกพจน์มีหลายแบบ สิ่งสำคัญก็คือต้องจำให้ได้ ว่ามีคำอะไรบ้าง จึงจะนำไปใช้ได้ถูกต้อง ต้องท่องจำคำศัพท์ให้มากๆ การใช้คำเหล่านี้ สามารถหาตัวอย่างประโยคการใช้งานได้ไม่ยาก อาจค้นหาตัวอย่างการคำใน Google หรือใช้เว็บไซต์แปลภาษาอย่าง Google แปลภาษาก็ได้ โดยพิมพ์ประโยคลงไป เช่น แมวจับหนู