ตัวอย่างคำนามพหูพจน์แบบต่างๆ คำเหล่านี้จะมีความหมายที่มากกว่าหนึ่งขึ้นไป ซึ่งควรรู้เพื่อจะได้ใช้คำในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องกับการนำไปสร้างเป็นประโยคเพื่อการพูดหรือการเขียนประโยคต่างๆ

 

ตัวอย่างคำนามพหูพจน์แบบต่างๆ

คำเรียกทั่วไปไม่เจาะจงหรือระบุชื่อ

เช่น คน สัตว์ สั่งของ สถานที่ โดยไม่มีการเจาะจงด้วยการระบุชื่อตัวอย่างเช่น

คน เช่น men, women, girls, boys
จะเห็นว่าคำเหล่านี้จะมี s หรือมีการเปลี่ยนรูป อย่าง man (ผู้ชาย) เป็น men (ผู้ชายหลายคน)
สัตว์ เช่น dogs, cats, snakes, cows, buffaloes, birds จะมีการเติม s แต่บางคำจะเติม es ซึ่งจะเติม s หรือ es จะต้องศึกษาอีกที
ยานพาหนะ เช่น cars, motorcycles, bikes จะมีการเติม s เช่นกัน
สถานที่เช่น mountains, cites, countries จะมีการเติม s และบางคำจะเปลี่ยนรูปก่อน อย่าง city เปลี่ยนเป็น citi แล้วเติม es เป็น cities
สิ่งของต่างๆ เช่น pens, fans, computers, notebooks, tablets,

การใช้คำเหล่านี้จะต้องตามด้วยกริยาแบบเอกพจน์ เช่น
Many cows eat grass on side walk.
แมนนี่ คาวสฺ อีท แกรส ออน ไซด์ วอล์ค
หมายถึง วัวหลายตัวกินหญ้าอยู่ข้างทาง คำว่า eat จะไม่เติม s เพราะเป็นพหูพจน์

การทำเป็นพหูพจน์ จะต้องตัด s ออกไป เช่น
A buffalo eats grass.
บัฟฟาโลสฺ อีท แกรส
จะหมายถึง ควายหนึ่งตัว กินหญ้า อาจจะเป็นการเล่าเรื่อง ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัด เห็น ควายหนึ่งตัวกำลังกินหญ้า

ชื่อเฉพาะ ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป

ตัวอย่างชื่อเฉพาะเช่น
ชื่อคน Somchai, Tony, Jessika, Tommy, Willy
ชื่อเมือง ประเทส สถานที่ Bangkok, Khaoyai, Thailan, RCA
ยื่อยี่ห้อต่างๆ Toyota, Honda, Apple, Sony
วันเดือนปี Moday, Sunday, January, 1990
ฤดูต่างๆ Winter, Summer, Spring

Somchai goes to school.
สมชาย โกสฺ ทู สคูล
สมชายไปโรงเรียน กรณีนี้จะเป็นเอกพจน์ โดยคำว่า go แปลว่าไป จะต้องเติม es

ถ้ามีหลายคนจะกลายเป็นพหูพจน์
Somchai and Ton go to school.
สมชายและต้นไปโรงเรียน คำว่า go เป็นพหูพจน์ ไม่ต้องมี es

 

คำที่แสดงถึงหมวดหมู่หรือชุดเซ็ต

เป็นคำที่แสดงถึงกลุ่ม ชุดเซ็ต หรือชุด หรือคู่กัน และตามด้วยนามนับได้ เช่น
a caboodle of elephants
a team of guards
masses ฝูง, จำนวนมากมาย
multitude ฝูง, จำนวนมากมาย, ไทยมุง
crowd ฝูง, หมู่, พวก, ชุมนุมชน, เหล่า, โขยง
colony อาณานิคม, ฝูง, เมืองขึ้น, หมู่คน, นิคมที่ดิน, เมืองออก
swarm ฝูง, กลุ่ม, ยั้วเยี้ย, โขยง, จำนวนมากมาย
drove ฝูง, ฝูงสัตว์
pack ซอง, ห่อ, ฝูง, สำรับ, หีบห่อ, ตั้ง
bevy ฝูง, หมู่
group กลุ่ม, หมวด, หมู่, ชุด, ฝูง, ฝ่าย
shoal ฝูง, สันดอน, หินโสโครก, ที่ตื้น
covey ครอก, ฝูง, กลุ่ม
caboodle ฝูง, โขลง, กลุ่ม
fold ซอก, หลืบ, ฝูง, เล้า, คอกแกะ, รอยพับ
convey ฝูง
herd school ฝูง
bundle มัด, กำ, ฟ่อน, ห่อ, ขมวด, พวก
sheaf มัด, ฟ่อน, กลุ่ม, กอง, กำ
group กลุ่ม, หมวด, หมู่, ชุด, ฝูง, ฝ่าย
cluster กลุ่ม, กระจุก, พวง, หย็อมแหย็ม, ก้อน, หมู่
collection ชุด, กลุ่ม, หมู่, ขุม, กอง, เหล่า
block กลุ่ม, ก้อน, แม่พิมพ์, เขียง, ปีก, ปึก
cloud เมฆ, เมฆินทร์, กลุ่ม, หมอก, เมฆา, ฝุ่น
squad ทีม, หมู่, กลุ่ม, หมู่ทหาร, หมู่คณะ
team ทีม, คณะ, กลุ่ม, ชุด, กอง, พวก
bloc กลุ่ม, หมู่
gang แก๊ง, กลุ่ม, พวก, คณะ, สมัครพรรคพวก, ชุด
conglomerate กลุ่ม, ก้อน, การชุมนุม, การรวม, กลุ่มบริษัทในเครือ congestion กลุ่ม, ก้อน, ความอัดแอ, การคั่ง, ความแออัด flock กลุ่ม, โขยง, หมู่, ฟูง, ความออ, ไทยมุง
ตัวอย่าง
The caboodle of elephants eat bamboo
เดอะ คาบูเดิล ออฟ เอเลเฟ่นสฺ อีท แบมบู
ช้างทั้งโขลงต่างพากันกินต้นไผ่

 

คำนามที่ไม่สามารถนับได้เแต่บรรจุหรือมีภาชนะตวง

คำนามเหล่านี้จะไม่สามารถนับได้ อาจจะเป็นก้อน เม็ด หรือเนื้อเดียวกันแต่มีภาชนะบรรจุหรือตวง เช่น น้ำ 2 แก้ว, น้ำตาล 2 ช้อนชา
rice ข้าว
water น้ำ
sugar น้ำตาล
salt เกลือ
milk นม
dust ผุ่น
sand ทราย
hair เส้นผม
snow หิมะ
soid ดิน
food อาหาร
blood เลือด
coffee กาแฟ
ice น้ำแข็ง
ink หมึก
chalk ชอล์ค
butter เนย
oil น้ำมัน
gold ทอง 
electricity ไฟฟ้า
cotton สำลี
wood ไม้
stone หิน
wall กำแพง
floor พื้น
coal ถ่าน


ตัวอย่างประโยค
Six bottles of water are enough for our trip
ซิกส์ แกลสเซส ออฟ วอเตอร์ อาร์ อินาฟ ฟอร์ เอาเอ่อ ทริป
น้ำ 6 ขวดเพียงพอสำหรับการเดินทางของเรา

 

คำที่มีจำนวนต้องแต่ 2 ขึ้นไป นำหน้า

คำเหล่านี้สังเกตุง่ายๆ เลยก็คือ จะมีคำว่า two, three, four... หรือตัวเลขนำหน้านั่นเอง เช่น
two cats   แมวสองตัว
six bats  ค้างคาวหกตัว
five rats หนูห้าตัว
6 pens ปากกาหกด้าม
the boys เด็กชายหลายคน
ten rooms ห้อง สิบ ห้อง
nine girls เด็กผู้หญิงเก้าคน
Six cup of coffee กาแฟหกถ้วย

Two cat walk on the table.
ทู แคท วอล์ค ออน เดอะ เทเบิ่ล
แมวสองตัวเดินอยู่บนโต๊ะ walk แปลว่าเดิน ไม่ต้องเติม s เพราะเป็นพหูพจน์
A cat walk on the table.
อะ แคท วอล์ค ออน เดอะ เทเบิ่ล
แมวตัวเดียวเดินอยู่บนโต๊ะ ต้องเติม s เป็น walks

 

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำพหูพจน์

การท่องจำคำศัพท์จะช่วยให้สามารถใช้คำพหูพจน์ได้ดี เพราะจะสามารถแยกแยะได้ทันทีว่าคำใดเป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์ ต้องท่องจำเท่านั้น

 

ตัวอย่างคำนามแบบพหูพจน์มีหลายแบบ สิ่งสำคัญก็คือต้องจำให้ได้ ว่ามีคำอะไรบ้าง จึงจะนำไปใช้ได้ถูกต้อง ซึ่งการใช้คำเหล่านี้ สามารถหาตัวอย่างประโยคการใช้งานได้ไม่ยาก อาจค้นหาตัวอย่างการคำใน Google หรือใช้เว็บไซต์แปลภาษาอย่าง Google แปลภาษาก็ได้ โดยพิมพ์ประโยคลงไป เช่น แมวหลายตัวไล่จับหนู


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง sit sat sat นั่ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sit sat sat นั่ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง proofread proofread proofread พิสูจน์อักษร ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น