บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misspell misspelt misspelt สะกดผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

misspell / misspelt / misspelt / สะกดผิด, สะกดคำผิด, สะกดตัวหนังสือผิด

misspell / misspelled / misspelled / สะกดผิด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She misspells his name.
คำอ่าน ชี มิสสะเปลสะ ฮิสสะ เนม
คำแปล หล่อน/She สะกดชื่อของเขาผิด/misspells his name สถานการณ์อาจจะเป็นการบอกชื่อ ให้อีกฝ่ายจด แต่อีกฝ่ายสะกดผิด

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She misspelled his name.
คำอ่าน ชี มิสสะเปลถึ ฮิสสะ เนม
คำแปล หล่อน/She สะกดชื่อของเขาผิด/misspelled his name เป็นการพูดถึงเรื่องราวในอดีต กริยาจะใช้ misspelled หรือ misspelt

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She had misspelled his name.
คำอ่าน ชี แฮ่ด มิสสะเปล ฮิส เนม
คำแปล หล่อน ได้สะกดชื่อของเขาผิด หรือสะกดไม่ถูกต้อง / had misspelled his name

 

ประโยค His name was misspelled on the whiteboard.
คำอ่าน ฮิสสะ เนม วอส มิสสะเปล ออน เดอะ ไว้ทบอด
คำแปล ชื่อของเขา/His name บนไว้ท์บอร์ด /on the whiteboard นั้นสะกดผิด / was misspelled

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค She is misspelling his name.
คำอ่าน ชี อิส มิสสะเปลลิง ฮิส เนม
คำแปล หล่อน กำลังสะกดชื่อของเขาผิด หรือสะกดไม่ถูกต้อง อาจจะเป็นขณะที่เขียนอยู่ หรือออกเสียง / is misspelling his name เป็น อาการที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้น หากไม่รีบทักท้วง ก็จะทำให้เขียนชื่อผิด

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิธีแก้ปัญหาวิธีเก็บเงินสำหรับคนเก็บเงินไม่อยู่

สำหรับคนที่ใช้เงินเก่ง ไม่มีเงินเก็บจะสร้างปัญหาเวลาที่เกิดปัญหาการเงิน จากเหตุที่คาดไม่ถึง อาจมีเหตุให้ต้องเสียเงิน จ่ายเงิน โดยไม่คาดคิด หรือมีรายจ่ายที่อาจจะหลงลืมไป หรือสิงของเครื่องใช้ชำรุด เสียหายต้องซ๋อมแซม หากไม่มีเงินเก็บชีวิตก็จะมีปัญหาทันที แต่บางคนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเงินอย่างไร เก็บเงินไม่อยู่ ซึ่งเทคนิคต่างๆ ในบทความนี้ อาจจะช่วยได้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง blow, blew, blown เป่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไป ตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น