บทความรวมตัวอย่างคำบุพบท over/โอเหว่อ/ปกคลุม เนื้อ ในภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ แยกเป็นหมวดตามการใช้งาน พร้อม คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยคบางส่วน เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือนักเรียนนักศึกษา

over/โอเหว่อ/ อาจจะใช้ในความหมายต่างๆ เช่น

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท over แบบต่างๆ

over ใช้กับคำกริยา

รูปแบบการใช้งานจะตามคำกริยา ประธาน + คำกริยา+over
look over / ลุ้ก โอเวอ /มองข้าม ดูถูก
pass over / พาสสะ โอเวอ /ผ่านไป
go over /โก โอเวอ /ข้ามไป
fall over /ฟอล โอเวอ/ ล้มลงบน

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He looks over me
คำอ่าน : ฮี ลุ้ก โอเวอ มี
คำแปล : เขามองข้าม/He looks over ฉัน/ me

 

over ใช้ในความหมายว่า อยู่เหนือ

over the lake /โอเวอ เดอะ เล่ก /อยู่เหนือทะเลสาบ
over his head /โอเวอ ฮิส เฮ่ด / อยู่เหนือศีรษะเขา
over the house /โอเวอ เดอะ เฮ้าสึ / อยู่เหนือบ้าน

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : Bees fly over the lake.
คำอ่าน : บี ฟลาย โอเวอ เดอะ เล่ก
คำแปล : ฝูงผึ้ง/Bees บินอยู่เหนือ/fly over ทะเลสาบ/the lake

 

over ใช้ในความหมายว่า ปกคลุม

over the ground /โอเวอ เดอะ กราวดึ /ปกคลุมพื้นดิน
over the river/ โอเวอ เดอะ ริฟเหว่อ /ปกคลุมแม่น้ำ

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : snow falls over the ground.
คำอ่าน : สะโน ฟอลสึ โอเวอ เดอะ กราวดึ
คำแปล : หิมะตกปกคลุมพื้นดิน

 

Over ใช้ในความหมายว่า เหนือกว่า บุคคล ใด มีอำนาจเหนือ

over me/โอเวอ มี / เหนือฉัน เหนือกว่าฉัน
over him /โอเวอ ฮิม / เหนือเขา

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He never respect those over him.
คำอ่าน : ฮี เนเวอ เรสสะเป้ก โดส โอเวอ ฮิม
คำแปล : เขาไม่เคยเคารพ/He never respect คนที่เหนือกว่าเขา/those over him

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He has the power over me.
คำอ่าน : ฮี แฮส เดอะ พาวเวอ โอเวอ มี
คำแปล : เขามีอำนาจ/He has the power เหนือกว่าฉัน/over me

 

over ใช้ในความหมาย เคลื่อนที่ผ่าน

over the sea /โอเวอ เดอะ / ข้ามทะเล
over the river /โอเวอ เดอะ /ข้ามแม่น้ำ
over the city /โอเวอ เดอะ /ข้ามตัวเมือง

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : The birds are flying over the sea
คำอ่าน : เดอะ เบิ้ด อาร ฟลายอิง โอเวอ เดอะ ซี
คำแปล : ฝูงนก กำลังบิน/The birds are flying ข้ามทะเล/ over the sea

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He will jump over the fence.
คำอ่าน : ฮี วิล จัมผึ โอเวอ เดอะ เฟนสึ
คำแปล : เขาจะกระโดด/He will jump ข้ามรั้ว/over the fence

 

over ใช้ในความหมายว่า มากกว่า

over 500 baht/โอเวอ ฟายฮันเดรด บาท/ มากกว่า 500 บาท

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : These shoes cost over 2,000 baht.
คำอ่าน : ดีส ชูสึ คอสสะถึ โอเวอ ทูเทาซัน บาท
คำแปล : รองเท้าเหล่านี้แพงกว่า 2,000 บาท

 

over ใช้ในความหมายว่า ทาง หรือ ผ่าน

over the radio /ไอเวอ เดอะ เรดิโอ /ผ่านทางวิทยุ
over the television /ไอเวอ เดอะ เทเลวิซชัน /ผ่านทางโทรทัศน์
over Youtube /ไอเวอ ยูทูป /ผ่านทางยูทูป

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : They broadcast over the radio.
คำอ่าน : เด บรอสแคสสะถึ โอเวอ เดอะ เรดิโอ
คำแปล : พวกเขากระจายเสียง/They broadcast ผ่านทางวิทยุ/over the radio

 

over ใช้กับช่วงเวลาที่ผานไป

over the past 5 years /โอเวอ เดอะ พาสสะถึ ฟาย เยียสึ /ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : She still love him over the past 5 years.
คำอ่าน : ชี สติล เลิฟ ฮิม โอเวอ เดอะ พาสสะถึ ฟาย เยียสึ
คำแปล : เธอยังคงรักเขา/She still love him ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา/over the past 5 years

 

over ใช้ในความหมายว่า เกี่ยวกับ เรื่อง

over money /โอเวอ มันหนี่ /(ปัญหา)เรื่องการเงิน

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : She has the trouble over money.
คำอ่าน : ชี แฮส เดอะ ทราวเบิ่ล โอเวอ มันหนี่
คำแปล : เธอมีปัญหา/She has the trouble เรื่องการเงิน/over money

 

สำหรับคำบุพบท over สามารถนำไปแต่งประโยคได้หลายแบบ หวังว่าบทความนี้ ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่กำลังศึกษาการใช้คำนี้