บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน even if / อี๊เว็น อิบฝึ / ถึงแม้ว่า แม้ว่า เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน even if

คำสันธาน even if / อี๊เว็น อิบฝึ / ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, แม้ว่า เช่น เขาต้องสู้ ถึงแม้ว่า เขาไม่มีโอกาสชนะ คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความ หรือประโยคที่แสดงเหตุผลเกี่ยวข้องกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน even if เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

even if มีรูปแบบใช้งานที่คล้ายๆ กับ though, although แปลว่า ถึงแม้ว่า แม้ว่า คล้ายกัน ใช้แทนกันได้

ตัวอย่างประโยค : Even if I try to do everything for her, she doesn't love me.
คำอ่าน : อี๊เว็น อิบฝึ ไอ ทะราย ทู ดู เอ๊ฟวะหริซิง ฟอร เฮอ, ชี ดาสซึน เลิฟฝึ มี
คำแปล : แม้ว่า/Even if ฉันจะพยายามทำทุกอยางเพื่อเธอ/I try to do everything for her, แต่เธอก็ไม่รักฉัน /she doesn't love me.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I try to do everything for her. ฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อเธอ
- She doesn't love me. เธอไม่รักฉัน
- Even if I try to do everything for her, she doesn't love me.

 

ตัวอย่างประโยค :He doesn't stop working, even if he is sick.
คำอ่าน :ฮี ดาสซึน สะต้อบ เวิ้กกิง, อี๊เว็น อิบฝึ ฮี อิสสึ ซิกขึ
คำแปล : เขาไม่หยุดทำงาน/He doesn't stop working, แม้ว่าเขาจะป่วยก็ตาม/even if he is sick.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He doesn't stop working. เขาไม่หยุดทำงาน
- He is sick. เขาป่วย
- He doesn't stop working, even if he is sick.

 

ตัวอย่างประโยค : she will go on, even if she has no chance to win.
คำอ่าน :ชี วิล โก ออน, อี๊เว็น อิบฝึ ชี แฮส โน แชนสึ ทู วิน
คำแปล : เธอจะเดินหน้าต่อไป/she will go on, แม้ว่า/even if เธอจะไม่มีโอกาสชนะก็ตาม/she has no chance to win.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- she will go on. เธอจะเดินหน้าต่อไป
- she has no chance to win. เธอไม่มีโอกาสชนะ
- she will go on, even if she has no chance to win.

 

ตัวอย่างประโยค : He still works here, even if he is very lazy.
คำอ่าน :ฮี สะติล เวิ้กสึ เฮีย, อี๊เว็น อิบฝึ ฮี อิสสึ เว้หริ เล้สี่
คำแปล : เขายังคงทำงานที่นี่/He still works here, ถึงแม้ว่า/even if เขาจะขี้เกียจมากก็ตาม/he is very lazy.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He still works here. เขายังคงทำงานที่นี่
- He is very lazy. เขาขี้เกียจมาก
- He still works here, even if he is very lazy.

 

ตัวอย่างประโยค : She doesn't want to marry him, even if he is rich.
คำอ่าน :ชี ดาสซึน ว้อนถึ ทู แม้รี ฮิม, อี๊เว็น อิบฝึ ฮี อิสสึ ริดฉุ
คำแปล : เธอไม่ต้องการแต่งงานกับเขา/She doesn't want to marry him, แม้ว่า/even if เขาจะรวยก็ตาม/he is rich.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She doesn't want to marry him. เธอไม่ต้องการแต่งงานกับเขา
- He is rich. เขารวย หรือ เขาเป็นคนรวย
- She doesn't want to marry him, even if he is rich.

 

ตัวอย่างประโยค : He has to work, even if it is a rainy day.
คำอ่าน : ฮี แฮส ทู เวิ่กขึ, อี๊เว็น อิบฝึ อิด อิสสึ อะ เรนนิ เด
คำแปล : เขาต้องทำงาน/He has to work, ถึงแม้ว่า/even if มันจะเป็นวันที่ฝนตกก็ตาม /it is a rainy day.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He has to work. เขาต้องทำงาน
- It is a rainy day. มันเป็นวันที่ฝนตก ตกพรำๆ ตกทั้งวัน
- He has to work, even if it is a rainy day.

 

ตัวอย่างประโยค : She left him, even if he takes good care of her.
คำอ่าน :ชี เล่ฟฟะถึ ฮิม, อี๊เว็น อิบฝึ ฮี เท้กสึ กู๊ด แคร ออฟฝึ เฮอ
คำแปล : เธอทิ้งเขาไปแล้ว/She left him, แม้ว่า/even if เขาจะดูแลเธออย่างดีก็ตาม/he takes good care of her.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She left him. เธอทิ้งเขาไปแล้ว
- He takes good care of her. เขาดูแลเธออย่างดี
- She left him, even if he takes good care of her.

 

ตัวอย่างประโยค : He doesn't say anything, even if she stole the money.
คำอ่าน :ฮี ดาสซึน เซ แอนนิซิง, อี๊เว็น อิบฝึ ชี สะโตล เดอะ มันหนิ
คำแปล : เขาไม่พูดอะไรเลย/He doesn't say anything, แม้ว่า/even if เธอจะขโมยเงินไปก็ตาม/she stole the money.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He doesn't say anything. เขาไม่พูดอะไรเลย
- She stole the money. เธอขโมยเงินไป
- He doesn't say anything, even if she stole the money.

 

ตัวอย่างประโยค : I still love her, even if she has left me for years.
คำอ่าน :ไอ สะติล เลิฟฝึ เฮอ, อี๊เว็น อิบฝึ ชี แฮสสึ เล่ฟฟะถึ มี ฟอร เยียสึ
คำแปล : ฉันยังคงรักเธอ/I still love her, แม้ว่า/even if เธอได้ทิ้งฉันไปหลายปีแล้วก็ตาม/she has left me for years.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I still love her. ฉันยังคงรักเธอ
- She has left me for years. เธอได้ทิ้งฉันไปหลายปี
- I still love her, even if she has left me for years.

 

ตัวอย่างประโยค : Even if he is needy, he is nice and honest.
คำอ่าน : อี๊เว็น อิบฝึ ฮี อิสสึ นี้ดดี่, ฮี อิสสึ ไน้สึ แอน ออนเน่ดสะถึ
คำแปล : Even if he is needy, he is nice and honest.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He is needy. เขายากจน หรือเขาเป็นคนยากจน
- He is nice and honest. เขาเป็นคนดี และ ซื่อสัตย์
- Even if he is needy, he is nice and honest.

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เวลานอนที่ดีที่สุด ที่ร่างกายต้องการสำหรับคนทำงานส่วนตัว

การทำงานส่วนตัว ทำอาชีพอิสระ บางคนจะมีเวลาทำงานไม่เหมือนใคร เช่น ทำงานกลางคืน นอนกลางวัน นอนผิดเวลา ซึ่งไม่เป็น ผลดีต่อสุขภาพ สิ่งสำคัญที่เราจะต้องตระหนักให้ดี ก็คือผลที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเวลาที่แย่ๆ เช่น งานไม่มี อกหัก รักคุด เจ็บป่วย หรือมีเหตุที่มีแต่ความยุ่งยาก แต่หากร่างกายไม่มีปัญหา อุปสรรคอะไรก็ผ่านไปได้หมด แน่นอน อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง reawake reawoke reawaken ตื่นขึ้นอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น