บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย can และ could ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า สามารถ ...ไหม/หรือไม่ หรือ ...ได้ เช่น คุณสามารถว่ายน้ำได้ไหม เขาเล่นกีตาร์เป็นไหม? เธอขับรถได้ไหม? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถ ศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย can และ could สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น
- สามารถ ... ไหม?
- ทำ...ได้ไหม?
- เป็นไปได้ไหม
เป็นประโยคพื้นฐานที่จะต้องรู้ เพราะนิยมใช้บ่อยๆ ในการสนทนากับชาวต่างชาติ

ตัวอย่างประโยคคำถาม can และ could

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Can

การใช้ Can สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ โดยมีโครงสร้างคำถาม Can + ประธาน+คำ กริยาช่องที่ 1 + คำนาม?

ตัวอย่างประโยค : Can it run?
คำอ่าน : แคน อิด รั้น?
คำแปล : Can it run? มันสามารถวิ่งได้ไหม? มันแล่นได้ไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ถามถึงการทำงานของสิ่งของ เช่น รถยนต์ ถามว่า มันวิ่งได้ไหม? เปลี่ยนคำกริยาจาก run/วิ่ง เป็นคำอื่นได้เลย

 

ตัวอย่างประโยค : can it be cheaper?
คำอ่าน : แคน อิด บี ชีพเป่อะ?
คำแปล : ถูกกว่านี้ได้หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กรณีนี้ ก็สามารถเปลี่ยนคำคุณศัพท์ cheaper เป็นคำอื่นได้ตามต้องการ เช่น true/ความจริง

 

ตัวอย่างประโยค : Can he swim?
คำอ่าน : แคน ฮี สวิม?
คำแปล : Can he /เขา swim? ว่ายน้ำเป็นไหม?

ตัวอย่างประโยค : Can she drive the motorcycle?
คำอ่าน : แคน ชี ไดร้ฝึ เดอะ มอเตอไซเกิ่ล?
คำแปล : Can she drive /เธอขับ the motorcycle? /รถมอเตอร์ไซค์ได้ไหม?

ตัวอย่างประโยค : Can Tom play guitar?
คำอ่าน : แคน ทอม เพลย์ กีทา?
คำแปล : Can Tom play /ทอมเล่น guitar? กีตาร์เป็นไหม?

ตัวอย่างประโยค : Can they work on sunday?
คำอ่าน : แคน เด เวิ่กขึ ออน ซันเด?
คำแปล : Can they work /พวกเขาสามารถทำงาน on sunday? /วันอาทิตย์ได้ไหม?

ตัวอย่างประโยค : Can I help you?
คำอ่าน : แคน ไอ เฮลผึ ยู้?
คำแปล : Can I help /ฉันช่วย you?คุณได้ไหม?

ตัวอย่างประโยค : Can I go out with him?
คำอ่าน : แคน ไอ โก เอ๊าถึ วิด ฮิม?
คำแปล : Can I go out /ฉันออกไปข้างนอก with him? /กับเขาได้ไหม?

ตัวอย่างประโยค : Can I park here?
คำอ่าน : แคน ไอ พ้าค เฮีย?
คำแปล : Can I park /ฉันจอดรถ here? /ที่นี่ได้ไหม?

ตัวอย่างประโยค : Can you help me?
คำอ่าน : แคน ยู เฮลผึ มี?
คำแปล : Can you help /คุณช่วย me? /ฉันได้ไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : Can you keep a secret? /

 

ตัวอย่างประโยค :Can we talk in private?
คำอ่าน : แคน วี ท้อก อิน พรายเวท?
คำแปล : Can we talk /พวกเราคุยกัน in private? /เป็นการส่วนตัวได้ไหม?

ตัวอย่างประโยค : Can your dogs eat vegetable?
คำอ่าน : แคน ยัว ด้อกสึ อีท เว็ดจีทะเบิ่ล?
คำแปล : Can your dogs eat /สุนัขของคุณกิน vegetable? ผักได้ไหม?

ตัวอย่างประโยค : Can anyone hear me?
คำอ่าน : แคน แอนหนิวัน เฮียร มี?
คำแปล : Can anyone hear /มีใครสักคนได้ยิน me?/ฉันไหม?

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Could

การใช้ Could ใช้คล้ายกับ Can แต่ใช้กับประโยคที่ต้องการพูดแบบสุภาพมากกว่า เช่น ช่วยกรุณา ...ไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Could you tell me the truth?
คำอ่าน : คู้ด ยู เทล มีเดอะ ทรู้ด?
คำแปล : Could you tell / ช่วยกรุณาบอก me the truth? /ความจริงกับฉันได้ไหม?

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย can และ could สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ