ประโยคในภาษาอังกฤษแบบ Direct speech และ Indirect speech จะเป็นการนำคำพูดของผู้อื่นที่เราได้ยินมานั้นไปเล่า ไปบอก ไปพูดให้บุคคล อื่นฟังอีกที เช่น สมชายพูด " ฉันรวย" หรือ Somchai said, "I am rich"

การนำคำพูดของคนอื่นไปเล่า ไปบอกให้ใครฟัง ถ้าเป็นแบบไทยเราก็อาจจะพูดว่า เล่าให้ฟัง พูดให้ฟัง เม๊าส์ นินทา ว่าลับหลัง ซึ่งในภาษา อังกฤษจะเรียกว่า Direct Speech และ Indirect Speech ทั้งสองแบบนี้จะไม่เหมือนกัน

 

ทำความรู้จัก Direct Speech

Direct Speech จะเป็นการนำคำพูดของผู้อื่นไปบอก ไปกล่าว ไปเล่า ไปพูดให้บุคคลอื่นฟัง โดยไม่มีการตัดคำ ดัดแปลง แก้ไข ฟังมาอย่างไร ก็ พูดบอกไปอย่างนั้น ทุกคำพูด บอกตรงๆ ตัวอย่างเช่น

 

ตัวอย่างประโยค : Somchai said, "that is my new house."
คำอ่าน : สมชาย เซด, "แด๊ด อิส มาย นิว เฮ๊าสึ."
คำแปล : สมชายพูดว่า, Somchai said, / "นั่นคือThat is /บ้านใหม่ของฉัน.my new house."

 

ตัวอย่างประโยค :Tom says, "I have eaten breakfast."
คำอ่าน :ทอม แซสสึ. "ไอ แฮฟ อีดเทน เบรกฟาสสะถึ ."
คำแปล :ทอม พูดว่า, Tom says, / "ฉันได้ทาน I have eaten / อาหารเช้าแล้ว. breakfast."

 

ตัวอย่างประโยค : She said, "I love Tom."
คำอ่าน : ชี เสด, " ไอ เลิฟฝึ ทอม."
คำแปล : เธอกล่าวว่า, She said, / "ฉันรัก I love / ทอม. Tom."

 

ทำความรู้จัก Indirect Speech

Indirect Speech จะเป็นการนำคำพูด คำกล่าว ของผู้อื่นไปพูด ไปเล่า ไปบอกต่อ ให้ผู้อื่นฟัง โดยมีการเปลี่ยนแปลงประโยคคำพูด ไม่ได้นำคำ พูดมากล่าวตรงๆ ตัวอย่างเช่น

 

Direct Speech : Somchai said, "that is my new house."

Indirect Speech : ตัวอย่างประโยค : Somchai said that that was his new house.
คำอ่าน : สมชาย เสด แด้ด แด้ด วอสสึ ฮิสสึ นิว เฮ้าสึ.
คำแปล : สมชายพูดว่า Somchai said that / นั่นคือ that was /บ้านใหม่ของเขา his new house.

 

Direct Speech : Tom says, "I have eaten breakfast."

Indirect Speech : ตัวอย่างประโยค : Tom says that he has eaten breakfast.
คำอ่าน : ทอม แสสสึ แด้ด ฮี แฮส อีดเทน เบรกฟาสสะถึ.
คำแปล : ทอมพูดว่า Tom says that/ เขาได้ทาน he has eaten /อาหารเช้าแล้ว breakfast.

 

Direct Speech : She said, "I love Tom."

Indirect Speech : ตัวอย่างประโยค : She said that she loved Tom.
คำอ่าน :ชี เสด แด้ด ชี เลิฟถึ ทอม
คำแปล : เธอ พูดว่า She said that / เธอ รัก she loved /ทอม Tom.

 

ความแตกต่างของประโยค Direct Speech และ Indirect Speech

สำหรับโครงสร้างประโยคทั้ง 2 แบบจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

 

โครงสร้างประโยคแบบ Direct Speech

ตัวอย่างประโยค = Somchai said, "that is my new house."
1. ประธานของประโยค = Somchai
2. กริยานำ ตามด้วยคอมม่า = said,
3. ประโยคคำพูด ต้องมี " " = "that is my new house."

 

โครงสร้างประโยคแบบ Indirect Speech

ตัวอย่างประโยค Direct Speech = Somchai said, "that is my new house."
ตัวอย่างประโยค Indirect Speech = Somchai said that that was his new house.
1. ประธานประโยค = SOmchai
2. กริยานำตามด้วย that = said that
3. คำกริยาจะต้องเปลี่ยน เช่น that is เป็น that was
4. สรรพนามต้องเปลี่ยน เช่น my new house เป็น his new house
5. ประโยคคำพูดไม่ต้องมี "" = that was his new house.

 

บทความนี้แค่แนะนำให้รู้จักประโยค Direct Speech และ Indirect Speech เบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องต้องรู้อีกหลายอย่าง ซึ่งจะแยกทำเป็น บทความแยกกัน เพื่อไม่ให้ยาวเกินไป ขอบคุณที่เข้ามาอ่านบทความของเรา