การซิพไฟล์ในอุปกรณ์แอนดรอยด์ ส่วนใหญ่จะมีจุดประสงค์เพื่อส่งไฟล์จำนวนมากพร้อมกัน เช่นการแนบไปกับอีเมล์หรืออัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ ตัวระบบ แอนดรอยด์เองไม่มีแอพแบบนี้ ต้องใช้แอพ ES File Explorer ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้นั่นเอง

1. เข้าไปในแฟ้มที่ต้องการซิพไฟล์ แล้วแตะคำสั่ง เลือก 01

2. แตะคำสั่ง เพิ่มเติม 3. แตะคำสั่ง บีบอัด

4. แตะและพิมพ์ ชื่อไฟล์ ซิพที่ต้องการ 5. ตัวเลือกอื่นๆ เลือกตามตัวอย่าง 6. แตะ ตกลง

7. ตัวอย่างไฟล์ซิพที่ได้ เช่น 00screen-capture-free-app.zip

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง test-drive test-drove test-driven ทดลองขับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง test-drive test-drove test-driven ทดลองขับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง fight fought fought ต่อสู้ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น