Sponsored Ads by Yengo

บทความแสดงตัวอย่างการใช้แอพ ES File Explorer จัดการก็อปปี้หรือย้ายไฟล์หรือแฟ้มเก็บข้อมูลในมือถือหรือแท็บเล็ต Android โดยจะเป็นการก็อปปี้หรือย้ายภายในเครื่องเดียวกัน

การก็อปปี้หรือย้ายไฟล์ อาจจะเป็นการก็อปปี้หรือย้ายเพื่อจัดระเบียบไฟล์ ซึ่งจะเป็นการย้ายภายในเครื่องเดียวกันเท่านั้น ไม่ใช่การย้ายข้ามเครื่อง ซึ่งนัั่นต้องใช้คำสั่งอื่นๆ หรือกรณีย้ายไปไว้ในคอมพืิวเตอร์ก็ต้องใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ในคอมพิวเเตอร์

ทำความรู้จักคำสั่งก็อปปี้หรือย้ายข้อมูลกันก่อน สำหรับสองคำสั่งนี้จะมีวิธีการใช้งานที่เหมือนกัน ต่างกันแค่ต้องการทำอะไรเท่าั้นเอง ต้องการก็อปปี้ก็ใช้คำสั่ง คัดลอก ต้องการย้าย ก็ใช้คำสั่ง ตัด ส่วนการทำงานจะเหมือนกันทุกอย่าง

ตัวอย่างการก็อปปี้ไฟล์หรือแฟ้มข้อมูล

1. แตะคำสั่ง เลือก

2. แตะเลือกไฟล์ที่ต้องการทั้งหมด
3. แตะคำสั่ง เพิ่มเติม ที่มุมล่างขวา
4. แตะเลือก คัดลอกไปที่ หากต้องการก็อปปี้ไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลที่ได้เลือก
5. แตะเลือก ย้ายไปที่ หากต้องการย้ายไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลที่ได้เลือก

6. แตะเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการก็อปปี้หรือย้ายข้อมูลไปเก็บไว้ เช่น 02อาหาร สุขภาพ

7. แตะ ตกลง เพื่อก็อปปี้หรือย้ายข้อมูล

คำเตือน

ข้อมูลสำคัญควรสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บเป็นการเฉพาะ เช่น รูปถ่าย วิดีโอ ที่ได้ถ่ายไว้ด้วยกล้องในเครื่อง เพราะบางครั้งระบบ Android ก็ลบข้อมูลเหล่านี้โดยไม่บอกไม่กล่าว

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง reteach retaught retaught สอนใหม่ สอนอีกครั้ง กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง reteach retaught retaught สอนใหม่ สอนอีกครั้ง กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..Sponsored Ads by Yengo