บทความแสดงตัวอย่างการใช้แอพ ES File Explorer เพื่อสร้างแฟ้มเก็บไฟล์หรือลบแฟ้มใดๆ ออกจากมือถือหรือแท็บเล็ต Android

การสร้างแฟ้มเก็บไฟล์ซึ่งเปรียบได้กับโฟลเดอร์ในคอมพืิวเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อจัดเก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบ เพราะเมื่อใช้เครื่องไปนานๆ ก็จะมีรูปภาพ เพลง วิดีโอและไฟล์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก การสร้างแฟ้มเก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบ การค้นหาไฟล์ต่างๆ จะทำได้ง่ายกว่า

ตัวอย่างการสร้างแฟ้มเก็บไฟล์ด้วย ES File Explorer

1. ขณะนั้นต้องอยู่ใน sdcard หรือแฟ้มใดๆ แล้วต้องการสร้างแฟ้มย่อยไว้ภายในนั้น ตัวอย่างขณะนี้อยู่ใน DCIM
2. แตะ ใหม่

3. แตะเลือก แฟ้ม เพื่อสร้างแฟ้ม

4. แตะและพิมพ์ชื่อแฟ้ม เช่น camping แล้วแตะ ตกลง

5. ตัวอย่างแฟ้มชื่อ camping ที่ถูกสร้างขึ้นมาจะอยู่ในระดับเดียวกับแฟ้ม Camera ซึ่งเก็บรูปภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องไว้นั่นเอง

การลบแฟ้มข้อมูลใดๆ ออกจากเครื่อง

กรณีต้องการลบแฟ้มข้อมูลใดๆ ออกจากเครื่องให้ปฏิบัติดังนี้
1. แตะคำสั่งเลือก ทางขวามือ บนสุด

2. แตะเลือกแฟ้มที่ต้องการลบ ก็คือ camping
3. แตะไอคอน ถังขยะ ทางขวามือเพื่อลบ

คำเตือน

บางครั้ง ระบบ Android ก็จัดการลบแฟ้มเก็บไฟล์เอง ดังนั้น ไฟล์รูปภาพ วิดีโอ เพลง หรือไฟล์สำคัญๆ ควรจะสำรองเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์มาตรฐาน เช่น Camera หรือโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นโดยแอพต่างๆ เมื่อได้ติดตั้งแอพนั้นๆ

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :