การรดน้ำต้นไม้ ผักสวนครัวด้วยปริงเกอร์จะประหยัดเวลาอย่างมาก หากใช้สปริงเกอร์ โดยตั้งเสาให้สูงตามขนาดของพื้นที่ที่ต้องการรดน้ำ หากเป็นการปลูกผักสวนครัวก็ควร ปลูกในพื้นที่วงกลม เพื่อให้ได้รับน้ำอย่างทั่วถึง

วิธีนี้ประหยัดเวลาในการรดน้ำอย่างมาก แต่อาจจะมีผลเสียเพราะจะมีวัชพืช ดังนั้นจึงต้องหาวิธีปลูกโดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้องปลูกเป็นกลม ระดับความสูงของสปริงเกอร์จะมีผลกับขนาดพื้นที่ พื้นที่มาก ก็ปรับให้สูง พื้นที่น้อยก็ปรับให้ต่ำลง อย่างในภาพ สามารถรดได้สบายๆ ในพื้นที่วงกลามเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เมตร

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ดาวน์โหลดไฟล์ใน Line Keep ไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

การดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้ใน Line Keep ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลฟรีสำหรับผู้ใช้งานแอป Line โหลดมาเก็บในคอมพิวเตอร์ของเรา เป็นการสำรองข้อมูลเก็บไว้ เพราะการถอดแอป Line ออก ไป ข้อมูลจะถูกลบ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misspell misspelt misspelt สะกดผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น