ความหมาย : สำนวนนี้ใช้ในความหมายเดียวกับคำว่า บุญคุณ แต่อาจใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้จักบุณคุณคน ไม่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ที่เคยได้กิน หรือใช้ในความหมายตรงกันข้าม คนนี้เป็นคนดี รู้จักข้าวแดงแกงร้อน จึงทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง

ตัวอย่าง :

คนเห็นแก่ตัวมักจะไม่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ไม่เคยใส่ใจว่าใครเคยมีบุณคุณ หรือเคยช่วยเหลือตัวเอง และบางคนก็ทำให้ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเดือดร้อน เช่น ลักขโมยข้าวของในบ้าน

นาย ทองก้อน ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง มีชีวิตที่ดี เพราะความเป็นคนที่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ใครเคยมีบุญคุณก็ไม่ลืมแลเให้ความช่วยเหลือยามเดือดร้อน เพราะตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

การเป็นคนรู้จักข้าวแดงแกงร้อน เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนดี รู้จักบุญคุณคน กตัญญูกตเวที ยอมจะเป็นคนที่เจริญต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ส่งข้อความ รูปภาพ ไฟล์ต่างๆ ไปเก็บไว้ใน Line Keep

ข้อความเด็ดๆ รูปภาพ หรือวิดีโอโดนใจหรือชื่นชอบ การนำไปเก็บไว้ใน Keep จะค่อนข้างสะดวกเวลาต้องการเรียกใช้งาน หรือแชร์ให้คนอื่น การส่งข้อมูลเข้าไปไว้ใน line Keep ให้ปฏิบัติดังนี้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง slit slit slit กรีด รอยแยก ช่องโหว่ แผล ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น