ความหมาย : สำนวนนี้ใช้ในความหมายเดียวกับคำว่า บุญคุณ แต่อาจใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้จักบุณคุณคน ไม่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ที่เคยได้กิน หรือใช้ในความหมายตรงกันข้าม คนนี้เป็นคนดี รู้จักข้าวแดงแกงร้อน จึงทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง

ตัวอย่าง :

คนเห็นแก่ตัวมักจะไม่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ไม่เคยใส่ใจว่าใครเคยมีบุณคุณ หรือเคยช่วยเหลือตัวเอง และบางคนก็ทำให้ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเดือดร้อน เช่น ลักขโมยข้าวของในบ้าน

นาย ทองก้อน ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง มีชีวิตที่ดี เพราะความเป็นคนที่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ใครเคยมีบุญคุณก็ไม่ลืมแลเให้ความช่วยเหลือยามเดือดร้อน เพราะตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

การเป็นคนรู้จักข้าวแดงแกงร้อน เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนดี รู้จักบุญคุณคน กตัญญูกตเวที ยอมจะเป็นคนที่เจริญต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง send sent sent ส่ง ส่งข่าว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง send sent sent ส่ง ส่งข่าว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง be, was-were, been เป็น, อยู่, คือ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น