ความหมาย : สำนวนนี้ใช้ในความหมายเดียวกับคำว่า บุญคุณ แต่อาจใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้จักบุณคุณคน ไม่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ที่เคยได้กิน หรือใช้ในความหมายตรงกันข้าม คนนี้เป็นคนดี รู้จักข้าวแดงแกงร้อน จึงทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง

ตัวอย่าง :

คนเห็นแก่ตัวมักจะไม่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ไม่เคยใส่ใจว่าใครเคยมีบุณคุณ หรือเคยช่วยเหลือตัวเอง และบางคนก็ทำให้ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเดือดร้อน เช่น ลักขโมยข้าวของในบ้าน

นาย ทองก้อน ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง มีชีวิตที่ดี เพราะความเป็นคนที่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ใครเคยมีบุญคุณก็ไม่ลืมแลเให้ความช่วยเหลือยามเดือดร้อน เพราะตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

การเป็นคนรู้จักข้าวแดงแกงร้อน เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนดี รู้จักบุญคุณคน กตัญญูกตเวที ยอมจะเป็นคนที่เจริญต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ส่งแผนที่ให้กันทาง Line ใน iPad

สำหรับท่านใดที่ขี้เกียจสอนคนใกล้ตัวให้เล่น Line แม้จะเป็นเรื่องง่ายๆ อย่างการส่งแผนที่ตำแหน่งของตัวเองให้กันทาง Line สอนหลายครั้งก็ยังจำ ไม่ได้ บทความนี้น่าจะช่วยได้ เข้าเว็บเพจนี้ แล้วจัดการสร้างเป็นไอคอนไว้บนหน้าจอได้เลย เวลาลืมวิธีทำ ก็แตะเปิดอ่าน จำได้แล้วก็ค่อยลบไอคอนทิ้ง ไป อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hurt hurt hurt ทำร้าย, ทำให้เจ็บ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น