บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง run ran run วิ่ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

run รัน / ran แรน / run รัน / วิ่ง แล่น

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He runs to the river.
คำอ่าน ฮี รันสึ ทู เดอะ ริฟเวอ
คำแปล เขาวิ่ง /He runs ไปที่แม่น้ำ /to the river

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They run the new project today.
คำอ่าน เด รัน เดอะ นิว พร้อเจ็ก ทูเด
คำแปล พวกเขา เริ่มดำเนิน /They run โครงการใหม่ / the new project วันนี้ today

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค That dog runs very fast.
คำอ่าน แด๊ด ด้อก รันสึ เวหริ ฟาสสะถึ
คำแปล สุนัขตัวนั้นวิ่ง /That dog runs เร็วมาก /very fast.

 

ประโยค A car runs slowly to the building.
คำอ่าน อะ คาร รันสึ สโลหลิ ทู เดอะ บิ๊ลดิง
คำแปล รถยนต์คันหนึ่ง / A car แล่นช้าๆ / runs slowly ไปยังอาคาร /to the building

 

ประโยค The food runs out of.
คำอ่าน เดอะ ฟู้ด รันสึ เอา ออฟ
คำแปล อาหาร /The food หมด/runs out of

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He ran to the river.
คำอ่าน ฮี แรน ทู เดอะ ริฟเวอ
คำแปล เขาวิ่ง /He ran ไปที่แม่น้ำ /to the river

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has run to the river.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส รัน ทู เดอะ ริฟเวอ
คำแปล เขาได้วิ่ง /He has run ไปที่แม่น้ำ /to the river

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have run the new project .
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รัน เดอะ นิว พร้อ เจ็ก
คำแปล พวกเขา ได้เริ่มดำเนิน /They have run โครงการใหม่ / the new project แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is running to the river.
คำอ่าน ฮี อิส รันนิง ทู เดอะ ริฟเวอ
คำแปล เขากำลังวิ่ง /He is running ไปที่แม่น้ำ /to the river

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will run to the river.
คำอ่าน ฮี วิล รัน ทู เดอะ ริฟเวอ
คำแปล เขาจะวิ่ง /He will run ไปที่แม่น้ำ /to the river

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค He is the runner.
คำอ่าน ฮี อิส เดอะ รันเนอ
คำแปล เขาเป็น /He is นักวิ่ง the runner

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

drive / ไดร้ฟ / แล่น ขับ
execute / แอ้กซีคิว / ดำเนินการ ปฏิบัติการ