บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sand-cast sand-cast sand-cast หล่อทราย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การเปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

sand-cast sand-cast sand-cast หล่อทราย, หล่อโลหะโดยใช้ทรายเป็นแม่แบบ อย่างการทำแหวน โดยการใช้ทรายเป็นแม่พิมพ์ แล้วหลอมโลหะที่ต้องการให้เป็นของเหลว จากนั้นก็เทลงในแม่พิมพ์ ก็จะได้งานหล่อทรายตามต้องการ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ด้วยคำค้นหา เช่น หล่อทราย youtube.com

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He sand-casts the ring engagement.
คำอ่าน ฮี แซน แคสสึ เดอะ ริง เอ็นเกดจึเมน
คำแปล เขาหล่อทราย /He sand-casts เป็นแหวนหมั้น / the ring engagement

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They sand-cast the swords.
คำอ่าน เด แซน แคสสะถึ เดอะ ซอดสึ
คำแปล พวกเขาหล่อทราย/They sand-cast เป็นดาบ / the swords

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He sand-cast the ring engagement yesterday.
คำอ่าน ฮี แซน แคสสถึ เดอะ ริง เอ็นเกดจึเมน เยสสะเตอเด
คำแปล เขาหล่อทราย /He sand-cast เป็นแหวนหมั้น / the ring engagement เมื่อวานนี้ / yesterday กริยารูปคล้ายกัน แต่จะไม่เติม He sand-cast แสดงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has sand-cast the ring engagement already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส แซน แคสสถึ เดอะ ริง เอ็นเกดจึเมน ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้หล่อทราย /He has sand-cast เป็นแหวนหมั้น / the ring engagement เสร็จเรียบร้อยแล้ว /already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have sand-cast the swords.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ แซน แคสสะถึ เดอะ ซอดสึ
คำแปล พวกเขาได้หล่อทราย/They have sand-cast เป็นดาบ / the swords

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is sand-casting the ring engagement.
คำอ่าน ฮี อิส แซน แคสสะติง เดอะ ริง เอ็นเกดจึเมน
คำแปล เขากำลังหล่อทราย /He is sand-cast เป็นแหวนหมั้น / the ring engagement

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will sand-cast the ring engagement tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล แซน แคสสึ เดอะ ริง เอ็นเกดจึเมน ทูโมโร
คำแปล เขาจะหล่อทราย /He will sand-cast เป็นแหวนหมั้น / the ring engagement พรุ่งนี้ /tomorrow

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

cast / แคสสะถึ / หล่อ (ปูน หรือ ทราย)
sculpture / สะกัลเพอเจ่อะ / หล่อ

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He makes the unique ring for her by sand-casting.
คำอ่าน ฮี เม้กสึ เดอะ ยูนีก ริง ฟอร เฮอ บาย แซน แคสสะติง
คำแปล เขาสร้างแหวนพิเศษหนึ่งเดียว / He makes the unique ring ให้เธอ /for her โดยการหล่อทราย /by sand-casting (ทำเองกับมือ) sand-casting จะเป็นคำนาม แปลว่า การหล่อทราย