ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงความสัมพันธ์ของคนเรา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางสายเลือด เลือดข้นกว่าน้ำ คนที่เป็นญาติพี่น้องกัน ก็ย่อมจะดีกว่าคนอื่น หรือย่อมเห็นแก่ญาติพี่น้องของตนก่อนคนอื่น เป็นเรื่องปกติของ คนเรา

ตัวอย่าง :

ความสัมพันธ์ของคนเรานั้น บางคนก็เป็นเรื่องของจิตใจ น้ำใจที่มีต่อกัน ความผูกพันธ์ แต่บางคนก็เป็นที่สายเลือด ญาติพี่ น้องหรือ คนในครอบครัวเดียวกัน หากจะต้องเลือกใครสักคน ส่วนใหญ่ก็จะเลือกญาติพี่น้องของตนมากกว่าการเลือกคนอื่น เลือดข้นกว่าน้ำ ความสัมพันธ์ทางสายเลือดมีความสำคัญกว่า นี่คือวิธีคิดของคนส่วนใหญ่

หากมีปัญหาทะเลาะกันระหว่างคนใกล้ตัว เพื่อนฝูงกับคนในครอบครัว คนส่วนใหญ่ก็จะมักจะเข้าข้างหรือเลือกฝ่ายญาติพี่ น้อง หรือคนในครอบครัวตัวเอง เลือดข้นกว่าน้ำ เป็นเรื่องปกติธรรมดา คนเราย่อมจะเห็นแก่ญาติพี่น้องของตน นอกเสีย จากว่าคนๆ นั้นจะตั้งอยู่ในความยุติธรรม ใครผิดก็ว่าไปตามผิด แต่คนแบบนี้ คงจะหาได้ยาก

คนในครอบครัวเดียวกัน หรือเป็นญาติพี่น้องกันก็ย่อมจะรักกันมากกว่าการรักคนอื่น เลือดข้นกว่าน้ำ ความสัมพันฑ์ ระหว่างญาติพี่น้อง คนในครอบครัวก็เช่นเดียวกัน ย่อมมากกว่าบุคคลอื่น แต่ด้วยความเห็นแก่ตัวของคนเรานั้น สุดท้ายแล้ว คน เราก็จะไม่เเลือกใคร หากมีปัญหากับญาติพี่น้อง คนส่วนใหญ่จะเลือกตัวเอง ไม่เอาญาติพี่น้องเหมือนกัน

นี่คือความจริงอีก ด้านหนึ่งของคนเรา หากเข้าใจเรื่องนี้ก็จะทำให้รู้ว่า ท้ายที่สุดแล้ว ต่อให้เป็นคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่มีสายเลือดเดียว กัน ก็ไม่มีใครเอาใครเหมือนกัน ส่วนกรณีมีครอบครัวเป็นของตัวเองหรือแยกตัวมีครอบครัวแล้ว ก็จะไม่เอาครอบครัวของญาติ พี่น้องที่คลานตามกันมาเช่นกัน หากเข้าใจเรื่องแบบนี้ ก็จะไม่ทุกข์ใจมากนัก เมื่อครอบครัวมีปัญหา แตกแยกกัน เพราะนี่คือ เรื่องปกติของคนเรา


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

หูเบา เชื่อคนง่าย ไม่คิดให้รอบคอบ

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่เชื่อคนง่าย เป็นคน หูเบา ใครพูดอะไรหรือได้ยินข่าวอะไรหรือ รับรู้เรื่องอะไร ก็รีบเชื่อทันที โดยไม่มีการไตร่ตรอง ไม่มีการหาข้อมูล ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ แต่การเชื่อคนง่าย อาจไม่สร้างความเสียหาย หากแค่ฟังเฉยๆ ไม่เผยแพร่ข้อมูลต่อ หรือ ทำตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง อ่านเพิ่มเติม..