การทำบทความที่มีเนื้อหาคล้ายกัน หรือสัมพันธ์กันในเว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องมี เพื่อให้ แสดงบทความเนื้อหาคล้ายกันต่อจากบทความที่ผู้อ่านกำลังอ่าน จะได้อ่านต่อเนื่องกันต่อไปได้ ผู้อ่านจะไม่ออกไปจากเว็บไซต์ อยู่ในเว็บไซต์นานๆ หากเป็นเว็บขายสินค้าก็ย่อมมีโอกาสซื้อสินค้า

การหาทางดึงให้ผู้อ่านในอยู่เว็บไซต์ของเรานานๆ เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เน้นหาเงินอย่างเว็บคลิกโฆษณา Adsense เว็บไซต์ขายของ เพราะหากลูกค้าอยู่นาน ก็จะมีโอกาสเกิดรายได้ขึ้นมา ซึ่งหนึ่งในวิธีที่นิยมใช้ก็คือ การทำบทความ ใกล้เคียงกัน มาวางไว้ต่อจากบทความที่ผู้อ่านกำลังอ่านอยู่ในขณะนั้น
1. ตัวอย่ง 2 บทความนี้มีความใกล้เคียงกัน ชื่อบทความ เป็นเรือ่งที่สอดคล้องกัน หรือคล้ายกัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ รถมือสอง ราคา 50,000 บาท ทั้งสองบทความ


2. เมื่อบทความนั้นถูกเปิดอ่าน โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์
3. ท้ายบทความก็จะแสดงบทความที่มีเนื้อหาคล้ายกัน ใกล้เคียงกัน หรือเกี่ยวข้องกัน แสดงรายชื่อบทความเพิ่มเติม ให้ลูกค้า อ่านต่อได้ทันที เผื่ออาจจะมีเรื่องที่สนใจ และมีโอกาสเปิดอ่านสูงมาก

 

การสร้างบทความแบบเนื้อหาใกล้เคียงกัน

สำหรับการสร้างบทความในลักษณะนี้ใน WordPress 5 จะปฏิบัติดังนี้
1. เข้าระบบหลังบ้านของ WordPress 5 แล้วคลิก Posts>>All Posts
2. ค้นหาบทความที่มีเนื้อหา ชื่อบทความ มีบางอย่างใกล้เคียงกัน ก่อน เช่น 2 บทความนี้ เป็นเรื่องการ คลิกโฆษณา และ หา เงินคลิกโฆษณา ต่อไปนี้จะเรียก 2 คำในลักษณะนี้ว่าแท็กซ์ Tags


3. เปิดบทความที่มีคำหรือแท็กซ์ หรือบางอย่างใกล้เคียงกัน เปิดขึ้นมา แล้วคลิกในส่วน Tags
4. พิมพ์คำหรือแท็กซ์ของบทความนั้นลงไป เช่น คลิกโฆษณา และ หาเงินคลิกโฆษณา พิมพ์แต่ละคำแล้วกด Enter
5. จากนั้น ก็คลิก Update


6. บทความใดที่มีเนื้อหา ชื่อบทความ เรื่องราวใกล้เคียงกัน ก็เปิดขึ้นมา แล้วปฏิบัติเหมือนกัน ช่อง Tags ใส่แทกซ์ที่เหมือน กันลงไป เช่น คลิกโฆษณา และ หาเงินคลิกโฆษณา พิมพ์แต่ละคำแล้วกด Enter
7. เสร็จแล้ว ก็คลิก Update

 

ติดตั้งปลั๊กอิน Contextual Related Posts

การสร้างบทความเนื้อหาใกล้เคียงกันใน WordPress 5 ในที่นี้จะใช้ปลั๊กอินชื่อ Contextual Related Posts ซึ่งค่อนข้างง่าย
1. ติดตั้งปลั๊กอินกันก่อน คลิก Plugins>>Add New
2. คลิกและพิมพ์ชื่อปลั๊กอิน  Contextual Related Posts แล้วกด Enter  
3. คลิก Install เพื่อทำการติดตั้ง
4. ติดตั้งเสร็จแล้วคลิก Activate เพื่อเปิดให้ทำงาน


5. ตั้งค่าการใช้งานคลิก Plugins>>Installed Plugins
6. ค้นหาปลั๊กอิน เจอแล้ว คลิก Settings
7. แท็บแรก General คลิกติ๊กถูกเลือกเฉพาะ Posts


8. คลิกแท็ป List tuning แล้วพิมพ์ 6 แสดงบทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน 6 บทความ
9. คลิกแท็ป Output
10. แก้ไข <h3>Related Posts</h3> เป็นภาษาไทย เช่น <h3>บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน</h3>


11. คลิกแท็ป Thumbnail การตั้งค่าภาพธัมเนลของบทความ เลือกตามต้องการ
12. เลือกขนาดของภาพตามต้องการเช่นกัน เช่น 150 x 150 Pixels
13. คลิกแท็ป Styles เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงบทความ
13. คลิกเลือกตามต้องการ
14. เสร็จแล้ว คลิก Save Changes บันทึกการตั้งค่า เป็นอันเสร็จสิ้นการทำบทความ Related Posts

 

การทำบทความแบบเนื้อหาใกล้เคียงกันหรือ Related Posts มีความสำคัญ อย่างการทำเว็บไซต์หาเงินคลิกโฆษณากับ Google Adsense ด้วยแล้ว จำเป็นจะต้องทำ ไม่เช่นนั้นจะเสีผผลประโยชน์ รายได้จะน้อยกว่าเว็บไซต์ที่ทำบทความแบบนี้

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ข้าวแดง แกงร้อน ความหมายเดียวกับคำว่า บุญคุณ

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้ในความหมายเดียวกับคำว่า บุญคุณ แต่อาจใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้จักบุณคุณคน ไม่รู้จัก ข้าวแดงแกงร้อน ที่เคยได้กิน หรือใช้ในความหมายตรงกันข้าม คนนี้เป็นคนดี รู้จักข้าวแดงแกงร้อน จึงทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shave shaved shaven โกน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น