บทความแนะนำให้รู้จักคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกการปฏิเสธ (Adverb of Negation) เพื่อใช้ในประโยคปฏิเสธ อาจจะวางไว้ หน้าคำอื่น หรือวางในประโยค เช่น No, Never, not เป็นต้น พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อความเข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

ตัวอย่างคำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกการปฏิเสธ

การใช้ No ในประโยคปฏิเสธ

ประโยค : Are you fine? No, I'm not.
คำอ่าน : อา ยู ฟาย? โน อาม หนอท
คำแปล : คุณ/you สบายดี/alright? หรือเปล่า? ไม่/No ฉันไม่สบาย/I'm not. วางคำว่า No ต้นประโยค เพื่อปฏิเสธ

 

ประโยค : I have no money now.
คำอ่าน : ไอ แฮฟ โน มอนหนี่ นาว
คำแปล : ตอนนี้/now ฉัน ไม่มี/have no เงิน/money วางคำว่า no ในประโยคปฏิเสธ ใช้สำนวน I have no ตามด้วยคำนาม ไม่ มีอะไรก็บอกไปตามนั้น

 

การใช้ Not ในประโยคปฏิเสธ

ประโยค : I'm not the rich.
คำอ่าน : อาม นอท เดอะ ริช
คำแปล : ฉันไม่ใช่/I'm not คนรวย/the rich.

 

ประโยค : Are you the winner? No, I'm not.
คำอ่าน : อา ยู เดอะ วิน เน๊อ? โน อาม นอท
คำแปล : คุณเป็น/ Are you ผู้ชนะ/the winner ใช่ไหม? ไม่./No ฉันไม่ใช่/I'm not.

 

ประโยค : He do not eat lunch.
คำอ่าน : ฮี ดู นอท อีท ล้นฉุ
คำแปล : เขา ไม่กิน/do not eat อาหารกลางวัน/lunch

 

การใช้ Never ในประโยคปฏิเสธ

ประโยค : I will never let you down.
คำอ่าน : ไอ วิล เนเวอ เลท ยู ดาว
คำแปล : ฉันจะไม่ทำ/ I will never ให้คุณ/you ผิดหวัง./down

 

ประโยค : Never mind me.
คำอ่าน : เนเวอ มายดึ มี
คำแปล : ไม่ต้องห่วงฉัน

ประโยค : He had never been here.
คำอ่าน : ฮี แฮด เนเวอ บีน เฮีย
คำแปล : เขา ไม่เคย/had never อยู่ที่นี่/been here.

 

ประโยค : She never tell the truth.
คำอ่าน : ชี เนเวอ เทล เดอะ ทรูธ
คำแปล : หล่อน/she ไม่เคยบอก/never tell ความจริง/the truth.