ความรัก ครอบครัว

การปลูกพืชผักไว้กินเอง และ การทำอาหารกินเอง เป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญมากที่จะช่วยให้เด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ในอนาคตได้ เพราะจะสามารถช่วยลดรายจ่ายได้ ไม่ลำบาก สามารถทำอาหารทานเองได้ ซึ่งพ่อแม่ควรหาเวลาว่างสอนด้วยตัวเอง ด้วยการให้เด็กได้ลองฝึกทำทุก วัน หรือบางโอกาส จนกว่ากว่าเด็กจะจำได้ กลายเป็นความรู้ติดตัวไว้ใช้ได้ตลอดชีวิต

บทความแนะนำแนวทางดูแลตัวเองจากไวรัสโควิด-19 สำหรับคนมีครอบครัว หรือมีสมาชิกในบ้านหลายคน จำเป็นจะต้องศึกษาให้รอบด้าน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงวัยที่ขาดความรู้ และเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร จนอาจจะกลายเป็นจุดเสี่ยง มีโอกาสนำเชื้อโรคโควิดมาแพร่ให้คนใน บ้านโดยไม่รู้ตัว

ความรักเป็นเรื่องที่ยากจะหลีกเลี่ยง และมักจะตามมาด้วยปัญหาปวดหัวเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รักต้องห้าม ที่อาจจะเกิด ขึ้นกับใครบางคนทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ เพราะบางทีความรักก็เกิดขึ้นมาเอง โดยไม่รู้ตัว และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว หากขาดที่ปรึกษาที่ดี มีประสบการณ์ ก็ยากจะเอาตัวรอด อาจจะพาตัวเองไปเจอปัญหาหนักมากขึ้นไปอีก

การสอนลูกหลานให้ทำธุรกิจ ทำมาหากิน คิดเชิงธุรกิจ ก็จะทำให้เด็กรู้จักคิดคำนวณตัวเลข คำนวณต้นทุนในการทำธุรกิจ อย่างละเอียด รู้จักเอาตัวรอด แต่เรื่องแบบนี้ก็มีผลเสียเหมือนกัน เพราะแม้แต่กับคนรอบตัว คนในครอบครัว เด็กก็อาจจะเริ่ม คิดคำนวณต้นทุนบางอย่างเหมือนกับการทำธุรกิจเช่นเดียวกัน