บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ทำความรู้จักประโยค Active Voice และ Passive Voice ในภาษาอังกฤษ

ในทุกภาษารวมถึงภาษาอังกฤษจะมีวิธีพูด 2 แบบ คือ ประธาน คน สัตว์ หรือสิ่งใดๆ เป็นฝ่ายกระทำ หรือ เป็นผู้ถูกกระทำ เชน สมชายตีสุนัข สม ชายเป็นผู้กระทำ เป็นคนตีสุนัข ประโยคแบบนี้จะเรียกว่า Active Voice ส่วน สุนัขถูกตีโดยสมชาย สุนัขเป็นฝ่ายถูกกระทำ จะเรียกว่า Passive Voice อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outspeak outspoke outspoken พูดอย่างเปิดเผย, พูดตรงไปตรงมา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น