เป็นคนคิดลบ วิธีแก้ไขเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นคนคิดไม่ดี คิดแต่เรื่องชั่วร้าย แก้ไขไม่ยาก เช่น การวิเคราะห์ความคิดตัวเอง การยอมรับ ก่อนว่าตัวเองนั้น เป็นคนคิดลบ ชอบคิดในทางไม่ดี เป็นคนขี้อิจฉา ริษยา จับผิดคนอื่น คิดแต่ในทางไม่สร้างสรรค์ ฯลฯ การคิดแบบนี้ ก็เหมือนการสร้างสารพิษและปล่อยสารพิษใส่ตัวเอง คิดทุกวัน พิษเพิ่มทุกวัน รอวันเจ็บป่วย

 

อาการเจ็บป่วยเมื่อคิดลบมากๆ ก็จะเป็นคนที่ไม่มีความสุข โมโหง่าย ขี้หงุดหงิด พาล เรื่องเท่ามด แต่ความโกรธเท่าช้าง หากลองสัง เกตุให้ดีคนที่มีลักษณะอาการภายนอกแบบนี้ ภายในจิตใจก็จะเป็นคนที่คิดลบมาก คิดแต่เรื่องไม่ดี บางเรื่องยังไม่เกิดขึ้น แต่ก็แต่งเติม เสริมแต่งจนเหมือนกับว่าเรื่องนั้นได้เกิดขึ้นจริง ออกอาการรุนแรงทั้งคำพูด ท่าทาง แม้ภายนอกที่แสดงออกมาจะดูปกติหรือดูดีก็ตาม /p>

หัวข้อทั้งหมดในบทความนี้

  1. ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการคิดลบ ก้าวร้าว
  2. ฝึกวิเคราะห์วิธีคิดของตัวเอง เป็นคนคิดบวกหรือคิดลบ
  3. แนวทางแก้ไขเมื่อรู้ตัวว่าเป็นคนคิดลบ
  4. 1. แยกแยะให้ออกว่า ความคิดนั้นดีหรือไม่ดี
  5. 2. เสพแต่สิ่งดีๆ เข้าตัว
  6. 3. เผยแพร่สิงดีๆ ให้คนอื่นได้รับรู้
  7. 4. ทำความดีโดยไม่จำเป็นจะต้องให้ใครรู้
  8. 5. คบค้าสมาคมกับคนดี คิดดี ปฏิบัติดี
  9. 6. รับมือกับความโดดเดี่ยวให้ได้

 

ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการคิดลบ ก้าวร้าว

การคิดไม่ดี รวมทั้งการทำสิ่งที่ไม่ดี หรือทำอะไรที่แสดงถึงความสะใจ หลายคนคิดว่าได้ระบาย แต่หากระบายในทางที่ผิด ก็จะเป็น ผลเสียต่อตัวเอง เช่น ระบายด้วยความโกรธ ด้วยการใช้คำพูดจาแรงๆ มีพฤติกรรมรุนแรง ก็จะยิ่งทำให้เป็นคนคิดลบมากยิ่งขึ้น กลาย เป็นคนที่โมโหร้ายมากยิ่งขึ้น คิดแต่เรื่องที่เลวร้ายมากขึ้น

 

ตรงกันข้ามกับการระบายออกด้วยการพยายามทำความดี ทำสิ่งดีๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บางคนมีปัญหาครอบครัว แต่แก้ไขไม่ ได้ ในสมองก็เอาแต่คิดลบ คิดไม่ดี ปรุงแต่งไปเรื่อย แต่ระบายออกด้วยการทำสิ่งที่สร้างสรรค์ เช่น ถางไร่ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน เพื่อ ระบายความอัดอั้นหรือปัญหาในใจ แทนการดุด่า อาละวาด หรือทำร้ายคนในครอบครัว เมื่อช่วงเวลาแย่ๆ ผ่านไป ก็จะคิดถึงแต่สิ่งดีๆ ที่ได้ทำ จิตใจก็จะเริ่มดีขึ้น แต่ถ้าไปทำสิ่งไม่ดี ก็จะยิ่งคิดถึงแต่สิ่งไม่ดี ยิ่งสร้างปัญหามากกว่าเดิม

 

หากมีคนมาดูถูก ดูแคลนเรา เพราะอาจจะต้อยต่ำ ไม่ได้ร่ำรวย ซึ่งก็ย่อมจะเกิดความโกรธแค้น เป็นธรรมดา หลายคนก็มุมานะ พยายามสร้างตัวเองให้มีฐานะทัดเทียนคนอื่น เป็นการคิดดี ปฏิบัติดี สุดท้ายก็จะได้รับผลดีตอบแทน แต่บางคนเกิดความโกรธแค้นไปจี้ ปล้น ทำร้ายคนอื่น คิดลบและปล่อยให้การกระทำด้านลบเข้าครอบงำ สุดท้ายก็ไม่พ้นคุกตาราง

 

การคิดลบ คิดไม่ดี หรือปล่อยให้ความคิดชั่วๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาจึงไม่ใช่เรื่องดีเลย คิดชั่ว คิดไม่ดี ก็จะได้รับแต่ความชั่ว ความไม่ดี ใส่ตัวเอง คนเราปลูกพืชอะไร ก็จะได้สิ่งนั้น ปลูกแต่สิ่งไม่ดี สิ่งชั่วร้าย จะได้รับสิ่งดีตอบแทน มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ต่างจากการคิดดี พูดดี ปฏิบัติดี ก็จะได้แต่สิ่งดีๆ เข้าตัวเอง ชีวิตจะมีแต่ความสุข

 

ฝึกวิเคราะห์วิธีคิดของตัวเอง เป็นคนคิดบวกหรือคิดลบ

คนส่วนใหญ่จะเป็นคนคิดลบ มีความอิจฉา ริษยา หรือไม่พอใจที่ใครได้ดีกว่าตนเอง เพียงแต่คนส่วนใหญ่สามารถควบคุมตัวเองได้ ไม่แสดงออก การฝึกวิเคราะห์วิธีคิดของตัวเองนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้รู้ว่า เราเป็นคนคิดแบบใด คิดดี พูดดี ทำดี หรือเป็นคนที่คิดชั่ว คิดเห็นแก่ตัว คิดแต่สิ่งไม่ดี และยอมรับตัวเอง เพื่อจะได้หาทางปรับปรุง

 

การวิเคราะห์ตัวเองให้รู้ว่าเป็นคนคิดแบบใด คิดดี หรือคิดแต่เรื่องไม่ดี หลายคนไม่รู้ตัว เพราะไม่เคยฝึกมองตัวเองเลย ส่วนการให้ คนอื่นช่วยวิจารณ์หรือตัดสินนั้น เป็นเรื่องยาก น้อยคนจะยอมรับ โดยเฉพาะหากถูกติดสินว่าเป็นคนคิดไม่ดี คิดลบ และมักจะเกิด ความโกรธแค้น ดังนั้นการวิเคราะห์ตัวเอง เพื่อให้รู้จักตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุด เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นแบบใดแล้วก็หาทางปรับแก้ไข ให้ดีขึ้น เปลี่ยนตัวเองจากข้างในจะได้ผลกว่าโดนคนอื่นบังคับให้เปลี่ยน

 

แนวทางแก้ไขเมื่อรู้ตัวว่าเป็นคนคิดลบ

เมื่อรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่มีความคิดในทางไม่สร้างสรรค์ คิดไม่ดี อิจฉาริษยา เป็นคนคิดลบ ก็จะต้องรีบหาทางแก้ไข การปล่อยไว้ นานๆ อายุยิ่งมากจะแก้ไขได้ยาก ตัวอย่างการแก้ไขตัวเองแบบต่างๆ สำหรับคนชอบคิดลบ

 

1. แยกแยะให้ออกว่า ความคิดนั้นดีหรือไม่ดี

ทุกครั้งที่สมองคิดเรื่องอะไรก็ตาม พยายามแยกให้ออกว่า สิ่งที่คิดนั้น เป็นสิ่งที่ดี หรือไม่ดี เช่น เห็นเพื่อนบ้านขับรถใหม่ป้ายแดง ผ่านหน้าบ้าน ก็เกิดความอิจฉาขึ้นมาทันที ข้ามหน้าข้ามตา ต้องแยกแยะความคิดให้ออก หากคิดไม่ดี จะได้รีบห้ามให้หยุด เพราะไม่ เช่นนั้น ก็จะคิดไปเรื่อย ปรุงแต่ง เสริม ทำให้ยิ่งคิดลบมากไปอีก หากแยกแยะความคิดไม่ออก การแก้ไขตัวเองจะเป็นเรื่องที่ยากมาก

 

2. เสพแต่สิ่งดีๆ เข้าตัว

เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นคนคิดลบ ก็ต้องพยายามเสพ อ่าน มอง คิด รับแต่สิ่งดีๆ เข้าตัวเอง พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดี คนพูดจาไม่ดี คน คิดไม่ดี คนไม่ดีทั้งหลาย ต้องอยู่ให้ห่าง อ่านหนังสือ ดูวิดีโอ สื่อที่มีแต่เรื่องราวดีๆ เท่านั้น เพื่อให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในตัวเอง

 

3. เผยแพร่สิงดีๆ ให้คนอื่นได้รับรู้

การเผยแพร่สิ่งดีๆ ให้คนอื่น อาจจะเป็นการทำการ์ดรวมคำคม ข้อคิด หลักธรรมะ ให้ดาวน์โหลด หรือโพสต์ใน Facebook, Line, Twitter โหสต์เรื่องราวดีๆ ทุกวัน แจกทุกวัน การหาข้อมูลก็จะต้องเลือกอ่าน เลือกค้นหาแต่สิ่งดีๆ ก็จะรับแต่สิ่งดีๆ เข้าตัวเอง เป็นการ คิดดี ทำดี และทำให้คนอื่นมีความสุขไปด้วย

 

4. ทำความดีโดยไม่จำเป็นจะต้องให้ใครรู้

การพยายามทำความดี หรือเรื่องราวดีๆ โดยไม่จำเป็นจะต้องให้ใครรู้ จะทำให้มีความสุข มากยิ่งขึ้น ส่วนการที่ไม่ให้ใครรู้ ก็เพื่อ ป้องกันคนอิจฉา พูดจา หรือพยายามทำลาย หรือทำให้เสียชื่อเสียง เพราะคนส่วนใหญ่นั้นมีความอิจฉาริษยา ไม่สามารถทนดูคนอื่นได้ ดีกว่าตนเอง แม้จะเป็นคนในครอบครัว เป็นพี่น้องคลานตามกันมาก็ตาม การทำความดีแบบปิดทองหลังพระ ก็จะมีความสบายใจ มากกว่า

 

5. คบค้าสมาคมกับคนดี คิดดี ปฏิบัติดี

การคบค้าสมาคมกับคนที่คิดเหมือนกัน คิดดี พยายามทำแต่ความดี ย่อมจะทำให้มีความสุข เพราะความเหงา การอยู่อย่างโดด เดี่ยว ย่อมจะมีโอกาสทำให้เกิดความคิดลบ หรือซึมเศร้า การได้คุยกับคนดี ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน ย่อมจะทำให้จิตใจเบิกบาน มีแต่ ความสุข

 

6. ฝึกรับมือกับการใช้ชีวิตโดดเดี่ยว พึ่งพาตัวเอง

การมีชีวิตอย่างโดดเดี่ยว พึ่งพาตนเอง ไม่ได้มีพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน หรือใครให้ความช่วยเหลือ คนที่จะต้องเผชิญชีวิตแบบนี้ สมอง จะคิดอะไรเยอะแยะมากมาย ซึ่งมีทั้งเรื่องดี และไม่ดี แต่มักจะเป็นการคิดเรื่องไม่ดี มากกว่า เช่น ทำไมถึงต้องอยู่คนเดียว ทำไมลูกๆ ไม่ติดต่อมาเลย ฯลฯ แม้จะฝึกตัวเองมาอย่างดี รู้ถึงข้อดีข้อเสียของการคิดลบ แต่การอยู่ในสภาพหรือสถานการณ์แบบนี้ ใช่จะสามารถ ผ่านไปได้ง่ายๆ

 

การฝึกรับมือในเรื่องนี้จึงต้องเรียนรู้วิธีสร้างความสุขให้กับตัวเอง โดยไม่พึ่งพาสิ่งอื่น โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ลูก หลาน เพื่อนฝูง สัตว์เลี้ยง เน้นสร้างความสุขให้ตัวเองจากข้างใน ก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุข เมื่อจิตใจมีความสุข ก็ จะไม่คิดลบ ไม่คิดอะไรที่ทำให้ตัวเองไม่สบาย ใจ ทุกข์ใจ หรือเกิดอาการซึมเศร้า

 

ความทุกข์ที่เกิดกับคนเรามากที่สุด ก็คือ ความคิด คนส่วนใหญ่ทำร้ายตัวเองด้วยความคิดที่ไม่ดี คิดไม่สร้างสรรค์ คิดแต่เรื่องชั่วร้าย หากสามารถตามความคิดได้ทัน หยุดความคิดไม่ได้ได้ทัน และพยายาม คิด พูด ปฏิบัติแต่เรื่องดี ชีวิตก็จะมีแต่ความสงบสุข ด้วย ประการ ฉ นี้ แล โอ้ว เย่!!!