พลัง แรงใจ ในการทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก และความสำเร็จหรือล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นตามมานั้น ก็มัก จะเปลี่ยนชีวิตของเรา อาจจะไปในด้านดีหรือไม่ดี แต่พลังใจ พลังกายที่จะทำนั้น ก็ใช่จะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง บางครั้งในชั่วชีวิตหนึ่งเรา อาจจะมีโอกาสทำได้เพียงครั้งเดียว มีโอกาสเพียงครั้งเดียว ก่อนจะทุ่มเททำงานใหญ่ หรือสิ่งที่มีความยาก จึงต้องวางแผนให้ดี

 

 

ตัวอย่างการทุ่มเททำในสิ่งที่มักจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

สิ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากการทุ่มเทลงมือทำอะไรบางอย่าง มีหลายเรื่อง เริ่มกันต้้งแต่อายุน้อยๆ กันเลยทีเดียว เช่น 1. การส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ

หลายคนส่งเสริมตั้งแต่เด็ก พออายุได้ไม่กี่ขวบ ก็อัดการเรียนพิเศษสารพัดให้เด็ก บางทีก็ต้องดูเหมือนกันว่า เรียนไปแล้วจะได้อะไร คุ้มหรือไม่ อย่างการเรียนภาษา เก่งภาษา จำเป็นจะต้องวางแผนให้เก่งมากกว่าการที่สามารถพูดได้ สื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เช่น ความสามารถพิเศษ ไม่เช่นนั้นก็จะได้แค่ความสามารถในการพูดเท่านั้น ไม่ได้ต่างอะไรกับประชากรในประเทศนั้นๆ ซึ่งทุกคนอาจจะ พูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกัน แต่ความสามารถพิเศษไม่มี ก็จะเป็นการทุ่มเทที่เสียเวลาเปล่า

 

การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนที่สอนภาษาต่างประเทศ จึงต้องวางแผนต่อไปอีกขึ้นหนึ่ง หลังจาก สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดีแล้ว ก็จะต้องมีความสามารถด้านอื่นที่จะเป็นอาชีพได้ เช่น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และมีความ สามารถเฉพาะตัวในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่โดดเด่นมากอย่างการเป็นนักกีฬา

 

2. การทุ่มเทในเรื่องการเรียนของเด็กนักเรียน

การเรียนของเด็กบางคนเน้นเพื่อทำเกรด ซึ่งจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างมาก เพื่อให้ได้คะแนนที่ดี มีโอกาสเข้าเรียนในสถาน ศึกษาที่มีชื่อเสียง แต่ก็ต้องหยุดคิด หยุดพิจารณาเหมือนกันว่า คุ้มไหมกับการทุ่มเทมากขนาดนั้น เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ บาง คนทุ่มเทกับการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อหวังใช้สอบเข้าเรียนต่อ แต่พอได้ที่เรียนแล้ว ก็ลืม เพราะไม่ได้ใช้ นี่คือตัวอย่างการทุ่มเททำ สิ่งที่เสียเวลา ทำให้ชีวิตเสียเวลา

 

ดังนั้นก่อนทุ่มเทศึกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด จะดีกว่าไหม ถ้าหยุดวางแผนสักนิด เช่น การจดบันทึกเนื้อหาที่ได้อ่านเก็บไว้ใช้ ประโยชน์ทำบทความหรือใช้ทำวิดีโอแบบบรรยาย ก็ยังพอมีช่องทางสร้างรายได้ หรืออาจจะกลายเป็นติวเตอร์สร้างอาชีพได้ กรณีเรียน ภาษาอังกฤษ ก็ต้องศึกษาด้านอื่นได้ สักแต่พูดได้ แต่พูดเหมือนคนไม่มีความรู้อะไรเลย ก็ไม่มีความหมาย

 

3. การทุ่มเททำบางสิ่งบางอย่างสำหรับคนทำงาน

คนทำงานแล้ว ชีวิตมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผลจากการกระทำของตนเองมากขึ้น หากทุ่มเททำอะไรบางอย่างแล้วเกิดความผิดพลาด ก็จะเสียเวลา เสียโอกาสสร้างรายได้ หรืออาจจะทำให้ชีวิตย่ำแย่ สำหรับคนทำงานหรือคนที่ต้องทำมาหาเลี้ยงตัวเองแล้ว การทุ่มเททำ อะไรบางอย่างจะต้องวางแผนให้ดี สิ่งที่ทำต้องมีโอกาสสร้างรายได้กลับมา

 

บางคนอาจจะมีชีวิตที่สุขสบาย จึงไม่มองในเรื่องของรายได้ แต่อะไรก็ไม่แน่นอน ชีวิตอาจจะเกิดปัญหาการเงินเมื่อใดก็ได้ สุดท้ายก็ จะกลายเป็นความผิดพลาด

 

การจะทุ่มเทศึกษาหาความรู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่ต้องใช้ความพยายามมากๆ จำเป็นต้องวางแผนให้ดี เกี่ยวกับผลที่ได้ หรือความ สามารถเฉพาะตัวที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้ ซึ่งความรู้ความสามารถบางอย่างนั้น เป็นความสามารถติดตัวที่สามารถใช้งาน ได้อีกนาน เช่น ความสามารถด้านศิลปะ งานช่าง เป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองได้ งานบางอย่างเรียนรู้ครั้งเดียว แต่ใช้ได้ตลอดชีวิต ก็ ถือว่าคุ้มค่ากับเวลาที่ต้องเสียไป

 

ตัวอย่างการทุ่มเทที่อาจจะเสียเวลาเปล่า บางคนชอบเล่นดนตรี โดยเฉพาะเครื่องดนตรียอดนิยมอย่างกีตาร์ หลังจากได้ใช้เวลา อย่างหนักในการฝึกซ้อม ฝึกฝีมือให้เก่ง เดินสายเล่นดนตรี เล่นดนตรีกลางคืน แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องหยุดและไปทำงานอื่น เพราะมี ปัญหาหลายย่างกับชีวิตเช่น งานเล่นดนตรีรายได้ไม่แน่นอน ร้าน ผับ เลิกกิจการ มีภาระครอบครัว สรุปก็ต้องหางานใหม่

 

การ เล่นดนตรี ต้องมีเวทีให้แสดง ต่างจากงานช่าง แม่ครัว พ่อครัว หากมีฝีมือและความรับผิดชอบ สมัครงานที่ไหนก็ได้ หรือจะเปิดร้าน เองก็ได้ จะศึกษาเรื่องใด ก็ต้องระวังการเสียเวลาทุ่มเทแต่ใช้งานได้แค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ชีวิตก็จะต้องเริ่มต้นบ่อยๆ พออายุเริ่มมากขึ้น ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ

 

ดังนั้นจะศึกษาเรื่องใด ศึกษาหาความรู้ให้มากๆ เมื่อจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจศึกษาเรื่องใด ต้องเลือกในสิ่งที่สามารถใช้งานได้ตลอดไป และตลอดเวลา สามารถรับงานเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาใคร มีหลายอาชีพที่กำลังจะลำบาก เช่น ครู พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ อาชีพเกี่ยวกับการศึกษา เพราะเด็กเกิดน้อยลง ต้องวิเคราะห์หลายด้าน รวมทั้งประชากรด้วย เช่น ประเทศไทยจะมีคนแก่มากขึ้น ก็ต้องศึกษาในเรื่องที่จะต้องรองรับเรื่องรายได้ในอนาคต เป็นต้น