การทำงานประเภทที่ต้องใช้สมอง ใช้สมาธิค่อนข้างมาก โดยเฉพาะงานอิสระ อาชีพส่วนตัว ซึ่งจะมีผลโดยตรง ต้องระวังเรื่องรบกวน จิตใจ ทำให้เสียสมาธิ ทำงานไม่ได้ งานไม่เดิน เพราะปัญหาบางเรื่องนั้น ยากจะแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของคู่ครองหรือคนใน ครอบครัว หรือปัญหาส่วนตัว

 

ตัวอย่างสิ่งรบกวนทำให้เสียสมาธิ

การทำงานที่ต้องใช้สมาธิค่อนข้างมาก เช่น นักเขียน โปรแกรมเมอร์ หรืองานที่ต้องใช้ความคิด อาจจะเจอสิ่งรบกวนทำให้เสียงาน เสียการในรูปแบบต่างๆ 

ปัญหาคู่ครอง

การมีคู่ครองอาจจะสร้างปัญหารบกวนได้เช่นกัน หากเป็นช่วงหมดโปรโมชันแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงต่างคนต่างเริ่มแสดงความเป็นตัว ของตัวเอง เป็นช่วงเวลาที่จะเริ่มทะเลาะกัน เอาชนะกัน ไม่มีใครยอมใคร เพราะชีวิตคู่นั้น หากไม่เป็นเพราะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด พยายาม ควบคุมอีกฝ่าย ให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ อยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ก็จะมีแต่ความสุข ซึ่งค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่กว่าจะใช้ เวลาเรียนรู้กัน และหยุดทะเลาะกันนั้นมักจะใช้เวลาเป็นปี และพาลเลิกกันไปเสียก่อน บางคู่เหมือนคู่เวรคู่กรรมกัน การมีคู่ครองแบบนี้ จะรบกวนจิตใจ สร้างปัญหาในการทำงานอย่างมาก

 

คนในครอบครัว

การทำงานที่ต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูง หากเป็นงานส่วนตัว ของลูกหลาน ซึ่งเป็นงานที่ครอบครัว พ่อแม่พี่น้องไม่ชอบ ก็มักจะมีปัญหา ได้เช่นกัน การอยู่บ้านร่วมชายคาเดียวกัน อาจจะสร้างปัญหารบกวนจิตใจจากคำพูดของคนรอบข้าง งานบางอย่างเงินดี แต่ไม่มี ตำแหน่งทางสังคม ทางบ้านก็ไม่ชอบ การบ่น ด่า อาจจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ทำให้รบกวนจิตใจ เสียสมาธิในการทำงาน

 

สังคม คนรอบข้าง ที่ทำงาน

การอยู่ในสังคม การเลือกคบคน ก็ต้องระวังคนที่คบแล้ว สร้างปัญหา นำพาปัญหามารบกวนจิตใจให้เสียสมาธิในการทำงาน จำเป็น ต้องวางตัวให้ดี การคบคนที่มีปัญหา มักจะทำให้ชีวิตมีปัญหาตามมาเสมอ หลีกเลี่ยงการเป็นทำตัวเป็นที่ระบายอารมณ์ คอยช่วยเหลือ คนที่มีปัญหา เพราะการรับปัญหาใส่ตัวมากๆ จะทำให้กลายเป็นคนมีปัญหาเสียเองในภายหลัง ควรอยู่ให้ห่าง

 

ปัญหาส่วนตัว

การมีปัญหาส่วนตัวหลายเรื่องก็ทำให้เสียสมาธิในการทำงานได้เช่นกัน ปัญหาส่วนตัวก็มีหลายอย่าง เช่น - ปัญหาความเหงา ความโดดเดี่ยวสำหรับคนโสด - ปัญหาความรักสำหรับคนอกหัก รักไม่สมหวัง เคยมีรักที่ยังยากจะตัดใจลืม แม้จะเลิกรากันมานาน - ปัญหาเรื่องงาน สำหรับคนทำงานส่วนตัว มองงานไม่ออก เดินผิดทาง จับทางไม่ถูกสักที งานไม่สำเร็จตามตั้งใจ - ปัญหาการควบคุมตัวเอง ให้ทำงานตามแผน ควบคุมตัวเองไม่ได้ เรื่องนี้มักจะสร้างปัญหาอย่างมากให้คนที่ทำงานอิสระ เป็นเจ้านาย ตัวเอง - การเสพสื่อโซเชียล Facebook, Youtube, Line และอื่นๆ มากจนเกินไป ซึ่งมักจะมีโพสต์หรือดราม่าที่มักจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทำ ให้เก็บมาคิด เสียสมาธิในการทำงาน หรือการดูหนังดูซีรีย์ยาวๆ กว่าจะจบ ก็จะทำให้เสียการเสียงานเหมือนกัน

 

แนวทางแก้ปัญหา

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จำเป็นจะต้องแยกแยะให้ออกว่าสิ่งที่รบกวนสมาธิการทำงานนั้นเกิดจากอะไร เช่น

 

คนรอบข้าง คนในครอบครัว

ปัญหาที่เกิดจากคนรอบข้าง คนภายนอก ที่ส่งผลรบกวนสมาธิการทำงานนั้น เป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข ความคิดคนนั้นเปลี่ยนไม่ง่าย และมักจะต้องใช้เวลา หากเป็นคนรอบข้าง คนในครอบครัว คนใกล้ตัวที่ยากจะแก้ไข บางทีการแยกตัวออกไปอยู่ให้ไกลกันอาจจะเป็น ทางเลือกที่ดีกว่า ลดการโต้แย้ง โต้เถียงกัน ซึ่งทำให้เสียสมาธิในการทำงาน การพยายามเปลี่ยนคนนั้น ยากมาก บางคนใช้เวลาทั้งชีวิต เป็นสิบๆ ปีก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เลย ก่อนจะเสียเวลากับเรื่องนี้ต้องไตร่ตรองให้ดี

 

สิ่งแวดล้อมรอบตัว

สิ่งแวดล้อมรอบตัวอาจจะเป็นเรื่องธรรมชาติ สถานที่ ที่สร้างปัญหารบกวนจิตใจก็ควรเปลี่ยน หาที่อยู่ใหม่ที่ทำให้มีสมาธิในการทำ งาน เช่น ที่พักที่แวดล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงมากมาย มีปาร์ตี้ นัดสังสรรค์กันบ่อยๆ อาจจะรบกวนสมาธิในการทำงาน

 

ปัญหาเกิดจากตัวเอง

ปัญหาจากตัวเอง เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุด โดยเฉพาะอาชีพอิสระ งานส่วนตัว งานแบบนี้ ไม่มีใครหรือกฏระเบียบใดๆ มาบังคับ ต้องควบคุมตัวเองอย่างมาก การทะเลาะกับตัวเอง เพราะทำงานไม่ได้ตามแผน ควบคุมตัวเองไม่ได้ จึงเป็นปัญหาใหญ่ ที่รบกวนสมาธิ อย่างมาก หากเป็นงานที่ต้องใช้สมอง ใช้สมาธิด้วยแล้วจะยิ่งเพิ่มความเครียด เพราะไม่มีใครสามารถทำงานแทนได้

 

การแก้ปัญหาในกรณีนี้จึงต้องฝึกฝนเรื่องระเบียบวินัยในการทำงาน ให้เกิดเป็นความเคยชิน กำหนดเวลาทำงาน อย่างมีวินัย ทำงาน อิสระ แต่ห้ามใช้ชีวิตอิสระอย่างเด็ดขาด การใช้ระเบียบวินัยควบคุมการทำงาน ก็จะไร้ปัญหารบกวน สามารถทำงานได้ตามแผนที่วางไว้ ได้อย่างแน่นอน


การทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูง ควรปลีกเวลาทำงาน เพื่อให้งานเสร็จลุล่วงได้เร็ว ต้องมีสถานที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง ป้องกันคนรบกวน ต้องควบคุมปัจจัยภายนอกและภายในตัวเองให้ได้ ไม่เช่นนั้น งานไม่สำเร็จลุล่างแน่นอน ถ้าการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากสร้างปัญหารบกวน เสียสมาธิ ก็ต้องแยกตัว หรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมก็ต้องย้ายที่ และจำกัดตัวเองให้อยู่ในที่ทำงานที่ไร้สิ่งรบกวน การทำงานที่ต้องใช้ สมาธิสูง ก็จะมีโอกาสสำเร็จเร็วแน่นอน