บทความแนะนำวิธีการทำเมนูอาหารง่ายๆ ด้วย Photoshop ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานอยู่บ้างแล้ว ก็จะสามารถออกแบบเมนูสวยๆ ได้ไม่ยาก โดยในที่นี้จะเน้นเมนูอาหารขนาด A4

 

เตรียมภาพประกอบเมนูอาหาร

สำหรับภาพประกอบนั้น การถ่ายภาพให้ถ่ายโดยเน้นให้เห็นภาพชัดเจน ดูน่ารับประทาน และใช้ความละเอียดกล้องค่อนข้างสูง แต่ก็ขึ้นอยู่กับ ขนาดเมนู ไม่น้อยกว่า 5 MegaPixels ก็เพียงพอแล้วสำหรับทำเมนูอาหารขนาดหน้ากระดาษ A4

 

ตัวอย่างเมนูอาหาร ขนาด A4

 

ตัวอย่างการสร้างเมนูอาหารใน Photoshop

เมื่อมีรูปอาหารแต่ละเมนูพร้อมแล้ว เราก็จะลงมือสร้างเมนูอาหารแต่ละหน้ากันเลย
1. เข้า Photoshop เริ่มสร้างงานใหม่ โดยคลิก File>>New
2. ตั้งค่าเอกสารโดยเลือกค่า Preset = A4
3. เลือกค่าอื่นๆ ตามนั้น ขนาด Width และ Heigh เป็นความกว้างและความสูงของกระดาษ ซึ่งก็จะเท่ากับขนาด A4 นั่นเอง โดยมีหน่วยเป็น mm
4. ส่วนความละเอียด เราจะกำหนดไว้ที่ 300 เพราะเราต้องนำไปปริ๊นต์ลงกระดาษ
5. ค่าอื่นๆ ตั้งค่าตามตัวอย่าง แล้วคลิก OK
6. เมื่อได้ขนาดงานตามตัวอย่างแล้ว ให้ชี้ที่ไม้บรรทัดในแนวตั้งและแนวนอน แล้วลากเส้นไกด์ไลน์ สีฟ้า มาวางแสดงขอบเขตของเนื้อหา จากตัวอย่างนี้ จะเป็นหน้าขวามือ จะต้องเผื่อไว้สำหรับเย็บเล่มทางซ้ายมือ เช่น 2 เซนติเมตร
7. ส่วนขอบบน ขอบขวา อาจจะเผื่อขอบกระดาษไว้เท่ากัน เช่น 1 เซนติเมตร แต่ขอบล่าง อาจจะเผื่อไว้ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร เพราะต้องวางเลข หน้า หรือชื่อร้าน
8. ลากเส้นไกด์ไลน์มาวาง แทนตำแหน่งที่จะวางภาพ เช่นกัน วางเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
9. จากนั้นก็เปิดไฟล์ภาพอาหารขึ้นมา แล้วใช้เครื่องมือเลือกภาพเป็นเส้นประ เลือกภาพตามต้องการ
10. คลิกเครื่องมือ ย้ายภาพ แล้วลากย้ายภาพไปวางในเมนูอาการ หากภาพที่ลากนำไปวางนั้น มีขนาดเล็กกว่าตำแหน่งวางภาพห้ามขยายภาพ ให้ กลับไปถ่ายภาพใหม่ ด้วยความละเอียดที่สูงกว่านั้น ถ้าภาพมีขนาดใหญ่จะสามารถลดขนาดได้ แต่ภาพเล็ก ห้ามขยายภาพ
11. เสร็จแล้วให้บันทึกไฟล์เก็บไว้ ด้วยคำสั่ง File>>Save As... และบันทึกเป็นไฟล์แบบ PDF เก็บไว้
12. การทำหน้าอื่นๆ กรณีเมนูอาหารมีหลายหน้า ให้ดูตำแหน่งสำหรับเย็บหน้ากระดาษ ห้ามพลาด หน้ากระดาษแบบ คี่ เช่น 1 3 7 หรือหน้าขวา เผื่อไว้เย็บทางซ้ายมือ เช่น เผื่อไว้ 2 cm
13. ส่วนหน้าคู่ เช่น 2 4 6 จะเผื่อไว้เย็บทางขวามือ เป็นต้น เสร็จแต่ละหน้าก็บันทึกเป็นไฟล์ PDF ไว้เช่นกัน
14. สำหรับไฟล์ pdf เมนูอาหารที่สร้างแต่ละหน้า ให้ใช้โปรแกรม PDFill PDF หรือ Acrobat รุ่นเต็ม รวมเป็นไฟล์เดียวแล้วค่อยเอาไปปริ๊นต์เป็นเล่ม

 

การลงมือทำเมนูอาหารเองแบบนี้ คาดว่าคนส่วนใหญ่คงจะไม่ทำแน่นอน จึงแนะนำให้ศึกษาเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่อยากจะเปิดร้านรับทำสิ่งพิมพ์ เป็นอีกช่องทางหารายได้ เพราะเมนูอาหาร ร้านใหม่ต้องใช้ อยู่แล้วว

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :