ในการเปิดร้านอาหาร ก็จะต้องมีเมนูอาหาร ก่อนทำก็มีบางเรื่องที่ควรรู้ เพื่อจะได้ไม่เสียเงินซ้ำซาก ทำแล้วใช้ไม่ได้ หรือแก้ไขไม่ได้ ทำให้ต้องเสียเงินบ่อยๆ โดยเฉพาะการทำแบบสี่สี ค่าพิมพ์จะแพงไม่น้อย คงจะไม่ดีแน่ หากไม่วางแผนให้ดี

 

ในการทำเมนูอาหาร เพื่อแนะนำอาหารในร้านค้า สำหรับร้านอาหารต่างๆ ร้านอาหารตามสั่ง ร้านกาแฟ ที่ไม่มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อทำสิ่งพิมพ์แบบนี้ ต้องจ้างคนอื่นทำ แนะนำให้ใช้วิธีต่อไปนี้ เพื่อประหยัดเงินค่าออกแบบ

 

ออกแบบเมนูอาหารให้ลงตัวเสียก่อน

สิ่งแรกเลยก็คือจะต้องออกแบบ เมนูอาหาร ของตนเอง ให้ลงตัวเสียก่อน มีเมนูอาหารอะไรบ้าง มีกี่เมนู ต้องให้ลงตัว ตัวอย่างร้านอาหารตามสั่ง ก็อาจจะมีเมนูต่างๆ แบบนี้

 

อย่าใส่ราคาลงไป

หลังจากได้รายการอาหาร เรียบร้อยแล้ว ก็อาจจะพิมพ์เอง ทำเอง หรือจ้างร้านออกแบบ และพิมพ์ลงกระดาษ สิ่งสำคัญห้ามใส่ราคาลงไป เราจะใช้แผ่นนี้เป็นต้นฉบับ ให้ปริ๊นต์เก็บไว้ หรือเก็บเป็นไฟล์ไว้ในมือถือ หากจะใช้งาน ก็นำมาถ่ายเอกสารสี แล้วเขียนราคาลงไป หรือใช้โปรแกรมแต่งภาพ พิมพ์ราคาลงไป แล้วนำไปปริ๊นต์ก็ได้

 

 

การพิมพ์ราคา เมื่อต้องการนำไปใช้จริง

เมนูอาหารกระดาษหรือไฟล์ที่เป็นต้นฉบับ เราจะไม่พิมพ์ราคา เพราะอาจจะมีการปรับราคาขึ้นลง หากได้พิมพ์ต้นฉบับลงกระดาษไว้ ก็นำไปถ่ายเอกสาร แล้วเขียนราคาใหม่ จากนั้นก็นำไปเคลือบอีกที วิธีนี้จะช่วยประหยัดค่าออกแบบเมนูอาหาร จ้างทำครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดไป หากไม่มีการเปลี่ยนเมนูอาหาร ส่วนกรณีเป็นไฟล์ภาพ ก็สามารถแก้ไขใส่ราคาลงไปได้ ในมือถือ ก็จะมีแอปบางตัว สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้ จากนั้นก็นำไปปริ๊นต์ลงกระดาษ แล้วจึงเคลือบอีกที

 

การทำป้ายแนะนำอาหารแต่ละเมนู

ในกรณีที่มีการทำภาพแนะนำอาหารแต่ละเมนู เช่น ผัดไทย ตรงช่องราคาให้ปล่อยว่าง เอาไว้เขียนด้วยปากกาที่ลบได้ เผื่อกรณีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา ปรับขึ้นลง หลังจากเขียนราคาแล้ว ก็แปะทับด้วยสติกเกอร์ใส กันหมึกจาง

 

สรุป

การทำเมนูอาหารในลักษณะนี้ ก็จะช่วยประหยัดเงิน ไม่ต้องจ้างร้านอยู่บ่อยๆ ซึ่งก็ยังมีวิธีช่วยประหยัดเงินได้มากกว่านี้อีก นั่นก็คือ การทำเมนูอาหาร โดยไม่ต้องพิมพ์ราคาลงไป แต่เคลือบให้เรียบร้อย แล้วใช้การเขียนราคาในสติ๊กเกอร์แล้วก็แปะราคาลงไป วิธีนี้อาจจะได้เมนูอาหารที่ไม่สวย แต่ก็ไม่เสียเงินบ่อยๆ