ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเพื่อเตือนสติ หรือให้รู้จักคิด ว่าคนเรานั้น มีคนที่รักเรา น้อยกว่าคนที่เกลียดเรา คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ ผืนหนังเล็กกว่าผืนเสื่อ ผืน หนังก็เปรียบได้กับคนที่รักเรา มีน้อยกว่าผืนเสื้อซึ่งมีจำนวนหรือขนาดที่ใหญ่กว่า

ตัวอย่าง :

การอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูง ย่อมจะมี คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ เพราะคนส่วนใหญ่มีความอิจฉาที่คนอื่นได้ดี กว่า แม้จะเป็นคนดี มีประโยชน์อย่างไร ก็ตาม ซึ่งจะเห็นความจริงข้อดีได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเหตุให้ต้องตกต่ำ หมดวาสนา

เมื่อคนเราประสบความสำเร็จ หรือเป็นคนเด่นคนดัง แม้จะในหมู่ญาติสนิท มิตรสหายด้วยกันเองก็ตาม ก็ย่อมจะมีคนรักเท่าผืน หนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ คนรักเราจริงๆ มีน้อยกว่าคนที่ชอบเรา เพียงแต่ที่เข้ามาดีด้วยนั้น ก็ล้วนมีผลประโยชน์แอบแฝง อย่างน้อยการ คบคนที่มีฐานะ มีลาภ ยศ สรรเสริญ ชื่อเสียง เงินทอง ก็ยังดูมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่า คบยาจก กระจอกงอกง่อย ไม่มีความสง่าให้น่า ภาคภูมิใจ

การเป็นเด็กเรียนเก่งมีความสามารถโดดเด่นกว่าคนอื่น อาจจะเป็นที่ภาคภูมิใจของใครบางคน แต่อาจจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่ ซึ่ง อาจจะมีความคิดอิจฉาริษยา แต่พูดอะไรไม่ได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา คนรักเราจริงๆ มักจะน้อยกว่าคนที่เกลียดเรา ไม่ชอบเรา คนรัก เท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ จึงควรปล่อยวาง อย่าไปคิดอะไรมาก เพราะคนเราก็เป็นแบบนี้ พระพุทธเจ้ายังเคยกล่าวไว้ว่า ที่ใดไม่มี นินทา ที่นั่นไม่มี การนินทานั้นกิดจากความไม่ชอบ เมื่อไม่ชอบจริงนินทา ที่ใดไม่มีการนินทากัน ที่นั่นไม่เคยมี สถานที่แบบนั้นไม่มี หรอก ทุกที่เต็มไปด้วยเรื่องแบบนี้ แม้แต่ในวัดก็ตาม


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กระต่ายหมายจันทร์ : ชายแอบชอบหญิงซึ่งสูงศักดิ์กว่าตน

ความหมาย : สำนวนนี้มักใช้เปรียบเทียบกับผู้ชายที่หมายปองหญิงสาวหรืออยากได้คู่ครองที่มีฐานะสูงกว่าตนเอง รวยกว่าตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของคนเรา กับการแอบรัก แอบชอบลูกหลานคนรวย หรือสูงศักดิ์ที่มีฐานะร่ำรวย กว่าตนเอง อ่านเพิ่มเติม..