บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ข้อเสียการพยายามเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมชีวิตคนรอบข้าง

การพยายามเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมการดำเนินชีวิตผู้คนรอบข้างที่เรารู้จักหรือไม่ก็ตาม อาจจะทำลงไปทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว แต่ก็มักจะนำมาซึ่งปัญหากับคนรอบข้างหรือตัวเอง การพยายามเปลี่ยนแปลงคนรอบข้าง มีหลายแบบ การสอน การแนะนำ การใช้กำลังบังคับ ฯลฯ เรื่องนี้มีข้อเสียหลายด้านที่ควรจะต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง lend lent lent ให้ยืม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น