ความหมาย : แจงสี่เบี้ย สำนวนนี้ใช้พูดการอธิบายเพื่อชี้แจงรายละเอียดบางอย่าง ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้เกี่ยวกับ เรื่องราวที่เกิดขึ้น หรืออาจจะชี้แจงรายละเอียดเพื่อพิสูจน์ตัวเอง เพื่อความโปร่งใสเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ตัวอย่าง :

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ทุกคนในที่ทำงานจึงขอให้ผู้จัดการอธิบายแผนดำเนินงานภายในบริษัทอย่างละเอียด แจงสี่เบี้ย เกี่ยว กับงานที่เขาได้รับมอบหมาย ความคืบหน้าในการทำงาน ผลงาน

ลูกๆ ใช้เงินเก่ง พ่อแม่จึงจำเป็นต้องให้แต่ละคน แจงสี่เบี้ย อธิบายรายละเอียดให้ขัดเจน ว่าใช้เงินซื้ออะไรบ้าง เพื่อจะได้ตรวจสอบ การใช้เงินของลูกๆ หากมีรายจ่ายใดที่ไม่สำคัญ เป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยจะได้หาทางป้องกัน

เพราะตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะขโมยเงินของเพื่อนในห้องเรียน เขาจึงต้องชี้แจงอย่างละเอียด แจงสี่เบี้ย เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของตัวเอง เนื่องจากวันนั้นป่วยจึงอยู่ในห้องคนเดียว จีงทำให้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะขโมย เงินในกระเป๋าของเพื่อน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ดาวน์โหลด ปฏิทินแพลนเนอร์ 2561/2018 A4 A5 วันหยุด วันพระ

ใกล้จะปีใหม่ 2561/2018 แล้ว ปฏิทินแบบวางแผนงานหรือแพลนเนอร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทำงาน หรือมีกิจกรรมต้องวางแผน ไม่ต้องเสียเวลาทำเอง SiamEbook. อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rewear rewore reworn ใส่ใหม่ สวมใหม่ สวมอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น