บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การเปรียบเทียบความเท่ากัน as+adj/adv+as ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำเปรียบเทียบ แบบเท่ากัน หรือ Comparison of Equality /คอมแพริซัน ออฟ อีควอลลิดี ซึ่งจะมีโครงสร้างการ เปรียบเทียบด้วย as + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + as เช่น สูงเท่ากันกับ as tall as เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง lead led led นำ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น