บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

พายเรือให้โจรนั่ง การให้ความช่วยเหลือคนร้ายหรือคนไม่ดี

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดถึงการให้ความช่วยเหลือคนไม่ดี หรือคนร้าย ซึ่งบางทีก็ไม่รู้ตัว เผลอ พายเรือให้โจรนั่ง กว่าจะรู้ตัว โจรก็อาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อน ทำให้เสียทรัพย์สินเงินทอง หรือเป็นตรายต่อชีวิต อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง forecast forecast forecast พยากรณ์, คาดคะเน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น