Sponsored Ads

การอัพโหลด Joomla 3.7 เข้าพื้นที่เว็บไซต์จริงจะใช้โปรแกรม FileZilla อัพโหลดไฟล์ เพราะไฟล์มีขนาดใหญ่กว่า 10 MB โปรแกรมจัดการไฟล์ในเว็บไซต์จะไม่รองรับ จึงต้องใช้ FileZilla ดังนั้นให้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งในเครื่องให้เรียบร้อยก่อน

 

ตัวอย่างการอัพโหลดไฟล์เข้าพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ที่ hostinglotus.com จะใช้วิธี Zip ไฟล์ไว้ก่อน เพื่อความเร็วในการอัพโหลด
1. ไฟล์ที่จะทำการอัพโหลดแนะนำให้ซิพไว้ด้วยกัน เพื่อความเร็วในการอัพโหลด ในเครื่องให้ติดตั้งโปรแกรม 7-Zip ไว้เพื่อช่วยซิพไฟล์


2. จากนั้นให้เข้าโปรแกรม FileZilla ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับพื้นที่เว็บไซต์ ข้อมูลส่วนนี้ทางผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์จะให้เรามา
3. จากนั้นให้อัพโหลดไฟล์ที่ซิพไว้ เข้าไปในพื้นที่เว็บไซ์ โดยลากไฟล์ไปวางในพื้นที่ของเว็บไซต์จะติดตั้ง Joomla 3.7 ทางขวามือ
4. ไฟล์ที่ได้อัพโหลดจะเป็นไฟล์แบบ zip การแตกไฟล์ซิพจะใช้โปรแกรม FileManager ใน DirectAdmin


5. เข้าโปรแกรมจัดการไฟล์ในพื้นที่เว็บไซต์ เช่น DirectAdmin ด้วยข้อมูลที่ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ให้เรามา
6. คลิกเลือกเว็บไซต์ที่ต้องการทดลองติดตั้ง Joomla 3.7 อาจไม่มีหน้าจอนี้หากในพื้นที่เว็บไซต์มีเพียงเว็บไซต์เดียวเท่านั้น แต่ในตัวอย่างมี 3 เว็บไซต์


7. เมื่อเข้าหน้าจอโปรแกรม DirectAdmin แล้วให้คลิก Files
8. คลิก domains
9. คลิกเลือกเว็บไซต์ที่ต้องการทดลองติดตั้ง
10. คลิกเลือกโฟลเดอร์หลักของเว็บไซต์นั้นๆ โดยจะใช้ชื่อ public_html เป็นชื่อมาตรฐาน


11. ค้นหาไฟล์ของ Joomla 3.7 ที่ได้อัพโหลดเข้ามา ซึ่งจะเป็นไฟล์ซิพ ให้คลิก Extract เพื่อแตกไฟล์ zip


12. รอสักพัก แล้วคลิก Extract เพื่อแตกไฟล์ซิพ
13. แตกไฟล์ซิพเสร็จแล้ว คลิกลิงค์คล้ายตัวอย่างเพื่อไปดูรายชื่อไฟล์ทั้งหมด ที่ได้แตกไฟล์ซิพแล้ว


14. ตัวอย่างรายชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมดของ Joomla 3.7 ที่ต้องจำให้ได้

 

แชร์บทความนี้:

 


Sponsored Ads