Sponsored Ads

ไฟล์ .htaccess และ configuration.php จำเป็นต้องตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนจะทำการติดตั้ง Joomla 3.7 หรือรุ่น 3.6 จากนั้นจึงจะเริ่มทำการติดตั้ง

การสร้างไฟล์ .htaccess และแก้ไขไฟล์ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ของ Joomla 3.7 ให้สร้างไฟล์ .htaccess ในส่วน Create New File คลิกและพิมพ์ .htaccess แล้วคลิก Create
2. คลิก Save As ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมา ในกรณีที่ยังไม่ได้สร้างไฟล์ configuration.php ให้สร้างด้วยวิธีเดียวกัน


3. เปลี่ยนสิทธิของไฟล์และโฟลเดอร์ก่อนจะทำการติดตั้ง Joomla 3.7 ในเว็บไซต์จริง ให้คลิกติ๊กถูกไฟล์ .htaccess ไฟล์ configuration.php และโฟลเดอร์ installation
4. คลิกและพิมพ์ 777 แล้วคลิก set Permission ตั้งค่าสิทธิในการเขียนไฟล์ให้สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ ในระหว่างติดตั้ง จำเป็นต้องตั้งค่าแบบนี้ ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหา

5. ตอนนี้ ก็พร้อมจะติดตั้ง Joomla 3.7 ในเว็บไซต์จริงแล้ว

 

 

แชร์บทความนี้:

 

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


Sponsored Ads