ก่อนจะทำปกหนังสือแนวนี้จะต้องวัดขนาดกัน เอาไม้บรรทัดวัดสันปกว่าหนากี่เซนติเมตร โดยต้องเผื่อการตัดเจียนขอบทั้ง 4 ด้านออกไปด้วย 

1. ตัวอย่างการวัดสันปก สมมุติว่ามีขนาด 1 เซนติเมตร ความสูงมาตรฐานของปก A5 หรือพ็อกเก็ตบุ๊คจะอยู่ที่ 21 เซนติเมตร แต่เผื่อตัดเจียนขอบด้านบนและด้านล่างด้านละ 0.5 เซ็นติเมตร ก็จะต้องเพิ่มความสูงสันปกเป็น 22 เซนติเมตร

2. ปกหน้าจะมีความกว้าง 14.8 แต่เผื่อตัดเจียนขอบทางขวามือก็จะต้องเพิ่มความกว้างทางขวามืออีก 0.5 เซ็นติเมตร ส่วนความสูงก็ต้องเพิ่มเป็น 21เซนติเมตรเท่ากัน
3. ปกหลังจะมีความกว้าง 14.8 แต่เผื่อตัดเจียนขอบทางซ้ายมือก็จะต้องเพิ่มความกว้างทางซ้ายมืออีก 0.5 เซ็นติเมตร ส่วนความสูงก็ต้องเพิ่มเป็น 21เซนติเมตรเท่ากัน
4. สรุปแล้วก็จะได้ขนาดปกความกว้าง 15.3+1+15.3 = 31.6 เซนติเมตร ส่วนความสูงจะอยู่ที่ 22 เซนติเมตร


สำหรับการวัดขนาดสันปกนั้น เพื่อความมั่นใจให้สอบถามทางโรงพิมพ์ แจ้งข้อมูลหนังสือจำนวนหน้าทั้งหมดและความหนากระดาษที่ต้องการใช้พิมพ์ กระดาษขนาด 70 และ 80 แกรมจะนิยมใช้กันมากที่สุดในการพิมพ์หนังสือ ให้ทางโรงพิมพ์วัดขนาดสันให้จะแม่นยำกว่า

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :