การตรวจสอบความคมชัดเป็นเรื่องสำคัญ หากภาพไม่ชัด เมื่อพิมพ์ออกมา ปกจะไม่สวย ภาพจะแตก จึงต้องตรวจสอบให้ดี และควรสอบถามร้านทำเพลทก่อนจะยิงฟิล์ม เพื่อความแน่ใจเกี่ยวกับคุณภาพความคมชัดของไฟล์


1. เปิดไฟล์ PDF ตรวจสอบความคมชัดด้วยโปรแกรม PDF-Xchange Viewer
2. เลื่อนดูส่วนต่างๆ ตรวจสอบความเรียบร้อย
3. ซูมดูหน้ากระดาษประมาณ 300% ขึ้นไป
4. หากภาพและข้อความไม่คมชัดดังตัวอย่าง เมื่อโรงพิมพ์พิมพ์ปกออกมาก็จะไม่คมชัดดังภาพที่เห็น


5. แต่ถ้ามีความคมชัดดังภาพด้านล่าง เมื่อพิมพ์ออกมาจะมีความคมชัดสูง ภาพปกสวยแน่นอน


6. ให้นำไฟล์ PDF ไปปริ๊นต์ลงกระดาษ แล้วเอาไม้บรรทัดวัดขนาด ตลอดจนเอาคัทเตอร์ตัดออกมาแล้วนำไปเทียบกับหนังสือจริงขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค เพื่อตรวจสอบขนาดกว้างคูณสูงได้ขนาดตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ เพราะโปรแกรม Word มีข้อเสียคือไม่ค่อยแม่นเรื่องขนาด ภาพปกที่ทำไว้ มีขนาดเล็กกว่าขนาดที่พิมพ์จริง เรื่องนี้สำคัญต้องให้ทางโรงพิมพ์ หรือร้านเพลทตรวจสอบให้ดีก่อนจะทำเพลท ไม่เช่นนั้นเสียเงินเปล่า 3200 บาท ขึ้นไป


7. ตัวอย่างหนังสือที่พิมพ์จริง เป็นรูปเล่มกับทางโรงพิมพ์จะมีหน้าตาแบบนี้

 

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :