หลังออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะนำไฟล์ปกไปใช้งาน โดยจะนำไปทำปกที่สมบูรณ์อีกทีในโปรแกรม Word

 

1. ข้อความอธิบาย หรือคำโปรยหน้าปกแบบนี้ เราจะไม่พิมพ์ใน Photoshop โดยตรงเพราะจะไม่ค่อยคมชัดเหมือนการพิมพ์ข้อความใน Word


2. ให้บันทึกไฟล์งานเก็บไว้ โดยคลิก File>>Save As...
3. เลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์
4. เลือกไฟล์แบบ Jpeg
5. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วคลิก Save


6. พิมพ์ตัวเลขคุณภาพ ความคมชัด 12 แล้วคลิก OK

 

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :