เมื่อรู้ขนาดของปกหนังสือที่ต้องการแล้ว ก็เข้าโปรแกรม Photoshop เพื่อเริ่มการออกกแบบปก

1. เข้า Photoshop คลิก File>>New เริ่มสร้างงานใหม่

2. ตั้งค่าขนาดปกกว้าง (Width) 31.6 x สูง (Height) 22 CM
3. กำหนดความละเอียด Resolution: 300 DPI Pixels/inch
4. ตั้งค่าอื่นๆ ตามตัวอย่าง แล้วคลิก OK


5. ขยายหน้าจอ 100% คลิกแล้วพิมพ์ 100 กด Enter
6. ลากไม้บรรทัดมากำหนดจุด 0 ไว้ห่างขอบซ้าย 0.5 Cm. แล้วลากเส้นไกด์มาวาง ชี้ที่กลางไม้บรรทัด กดเมาส์ค้างไว้แล้วลากเส้นไกด์ไลน์สีฟ้าออกมา


7. ลากเส้นไกด์จากไม้บรรทัดไปวางที่ตำแหน่ง 14.8 cm ทางขวามือ ฝั่งนี้จะเป็นปกหลังหนังสือ


8. เลื่อนลงด้านล่าง ไปมุมล่างซ้าย แล้วลากเส้นไกด์สีฟ้าไปวางตำแหน่งที่ 21 cm ในข้อที่ 7 และ 8 จะเป็นการกำหนดขนาดพื้นที่ปกหลังไว้ที่ 14.8 x 21 cm นั่นเอง


9. ลดหน้าจอลงเหลือ 20%
10. ตอนนี้ก็จะได้ขนาดของปกหลัง โดยมีขอบบางๆ ด้านบน ด้านล่างและทางซ้ายมือไว้ตัดเจียน เวลาออกแบบต้องทำเบื่อไว้แบบนี้ ไม่งั้นโดนตัดปกแหว่งและมีพื้นขาวติดมาด้วย ดูไม่สวย


11. กำหนดขนาดสันปก ซูมหน้าจอ 100% แล้วลากจุด 0 มาไว้ที่ตำแหน่ง 14.8 cm เพื่อเริ่มจุด 0 ที่ตำแหน่งนี้
12. ลากเส้นไกด์ไปที่ตำแหน่ง 1 cm เพื่อแสดงขอบเขตของสันปกหนังสือนั่นเอง


13. ลากจุด 0 มาไว้ที่ตำแหน่ง 1 cm


14. เลื่อนหน้าจอไปทางขวามือสุด แล้วลากเส้นไกด์ไปที่ 14.8 cm


15. ลดหน้าจอลงเหลือ 15%
16. ตอนนี้ก็จะได้พื้นที่ที่ถูกจัดแบ่งโดยการวางเส้นไกด์ ทางขวามือจะเป็นปกหน้า ตรงกลางสันปกหนังสือ และทางซ้ายมือเป็นปกหลังหนังสือ


17. เริ่มออกแบบปกหนังสือตามต้องการ ซึ่งต้องศึกษาการใช้งานโปรแกรม Photoshop พอสมควร


18. ทำปกเสร็จแล้ว คลิกเลือกเครื่องมือวาดเส้น
19. กำหนดขนาดความหนา 1 px
20. วาดเส้นครอบมาร์คสำหรับเป็นแนวในการตัดไปทุกด้าน

 

การทำบาร์โค้ดบนปกหนังสือ

สำหรับตำแหน่งวางบาร์โค้ดผู้เขียนจะทำไว้ด้านหลัง อาจจะทำเองหรือให้ทางโรงพิมพ์ดำเนินให้ก็ได้ ไม่ยากโดยส่งหมายเลขบาร์โค้ดไปให้ทางโรงพิมพ์ด้วย หรือจะทำเอง ในขั้นตอนการออกแบบปกหนังสือด้วย Photoshop เลยก็ได้

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :