ก่อนจะทำปกหนังสือแนวนี้จะต้องวัดขนาดกัน เอาไม้บรรทัดวัดสันปกว่าหนากี่เซนติเมตร โดยต้องเผื่อการตัดเจียนขอบทั้ง 4 ด้านออกไปด้วย 

1. ตัวอย่างการวัดสันปก สมมุติว่ามีขนาด 1 เซนติเมตร ความสูงมาตรฐานของปก A5 หรือพ็อกเก็ตบุ๊คจะอยู่ที่ 21 เซนติเมตร แต่เผื่อตัดเจียนขอบด้านบนและด้านล่างด้านละ 0.5 เซ็นติเมตร ก็จะต้องเพิ่มความสูงสันปกเป็น 22 เซนติเมตร

2. ปกหน้าจะมีความกว้าง 14.8 แต่เผื่อตัดเจียนขอบทางขวามือก็จะต้องเพิ่มความกว้างทางขวามืออีก 0.5 เซ็นติเมตร ส่วนความสูงก็ต้องเพิ่มเป็น 21เซนติเมตรเท่ากัน
3. ปกหลังจะมีความกว้าง 14.8 แต่เผื่อตัดเจียนขอบทางซ้ายมือก็จะต้องเพิ่มความกว้างทางซ้ายมืออีก 0.5 เซ็นติเมตร ส่วนความสูงก็ต้องเพิ่มเป็น 21เซนติเมตรเท่ากัน
4. สรุปแล้วก็จะได้ขนาดปกความกว้าง 15.3+1+15.3 = 31.6 เซนติเมตร ส่วนความสูงจะอยู่ที่ 22 เซนติเมตร


สำหรับการวัดขนาดสันปกนั้น เพื่อความมั่นใจให้สอบถามทางโรงพิมพ์ แจ้งข้อมูลหนังสือจำนวนหน้าทั้งหมดและความหนากระดาษที่ต้องการใช้พิมพ์ กระดาษขนาด 70 และ 80 แกรมจะนิยมใช้กันมากที่สุดในการพิมพ์หนังสือ ให้ทางโรงพิมพ์วัดขนาดสันให้จะแม่นยำกว่า

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

น้ำลด ตอผุด ความผิดที่ปกปิดไว้ย่อมมีโอกาสถูกเปิดเผย

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้กล่าวถึงการกระทำในอดีตที่เคยทำไว้ ทำเรื่องไม่ดี เรื่องชั่วร้าย นั้นยากจะปิดบังเหมือน น้ำลด ตอผุด เมื่อเวลาผ่านไป ก็อาจจะมีคนนำความลับมาเปิดเผย จึงไม่ควรทำเรื่องไม่ดี ความลับยากจะมีอยู่ในโลกนี้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง teach taught taught สอน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น