บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง telecast telecast telecast ออกอากาศ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

telecast เท้ลเล้แคสสะถึ / telecast เท้ลเล้แคสสะถึ / telecast เท้ลเล้แคสสะถึ / ออกอากาศ ออกอากาศทางโทรทัศน์

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค One TV telecasts football match Thailand - Indonesea.
คำอ่าน วัน ทีวี เท้ลเล้แคสสึ ฟุตบอล แมช ไทยแลน อินโดนีเซีย
คำแปล One TV ถ่ายทอด /One TV telecasts การแข่งขันฟุตบอล / football match ระหว่าง ไทย กับ อินโดนีเซีย / Thailand - Indonesea.

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค These shows telecast on monday.
คำอ่าน ดิสสึ โชวสึ เท้ลเลแคสสะถึ ออน มันเด
คำแปล รายการเหล่านี้ /These shows ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ / telecast ในวันจันทร์ /on monday

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The news always telecast at 8:00 p.m.
คำอ่าน เดอะ นิวสึ ออลเวสึ เท้ลเลแคสสะถึ แอ้ด เซเวน เอ เอ็ม
คำแปล ข่าวมักจะถ่ายถอดทางโทรทัศน์ /The news always telecast เวลาสองทุ่ม / at 8:00 p.m

 

ประโยค The world boxing telecasts delay.
คำอ่าน เดอะ เวิล บ๊อกซิง เท้ลเลแคสสึ ดีเล
คำแปล รายการมวยโลก The world boxing ถ่ายทอด ล่าช้า /telecasts delay

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค One TV telecast football match Thailand - Indonesea yesterday.
คำอ่าน วัน ทีวี เท้ลเล้แคส ฟุตบอล แมช ไทยแลน อินโดนีเซีย เยสสะเตอเด
คำแปล One TV ถ่ายทอด /One TV telecast การแข่งขันฟุตบอล / football match ระหว่าง ไทย กับ อินโดนีเซีย / Thailand - Indonesea. เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค One TV has telecast football match Thailand - Indonesea .
คำอ่าน วัน ทีวี แฮ่ส เท้ลเล้แคส ฟุตบอล แมช ไทยแลน อินโดนีเซีย
คำแปล One TV ได้ถ่ายทอด /One TV has telecast การแข่งขันฟุตบอล / football match ระหว่าง ไทย กับ อินโดนีเซีย / Thailand - Indonesea. แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค These shows have telecast on monday.
คำอ่าน ดิสสึ โชวสึ แฮ่ฟ เท้ลเลแคสสะถึ ออน มันเด
คำแปล รายการเหล่านี้ /These shows ได้ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ แล้ว / have telecast ในวันจันทร์ /on monday

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค These shows are telecasting now.
คำอ่าน ดิสสึ โชวสึ อาร เท้ลเลแคสสะติง นาว
คำแปล รายการเหล่านี้ /These shows กำลังถ่ายทอดทางโทรทัศน์ / are telecasting อยู่ในขณะนี้ / now

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค These shows will telecast on monday.
คำอ่าน ดิสสึ โชวสึ วิล เท้ลเลแคสสะถึ ออน มันเด
คำแปล รายการเหล่านี้ /These shows จะถ่ายทอดทางโทรทัศน์ / will telecast ในวันจันทร์ /on monday

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

broadcast / บรอดแคสสะถึ / กระจายเสียง ออกอากาศ