บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง cast cast cast หล่อ ทิ้ง ขว้าง โยน เสก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

cast แค่ทสะถึ / cast แค่ทสะถึ / cast แค่ทสะถึ / หล่อ ทิ้ง ขว้าง โยน เสก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He casts a spell on her.
คำอ่าน ฮี แคสสึ อะ สะเปล ออน เฮอ
คำแปล เขา ร่ายมนต์ หรือทำของ/ casts a spell ใส่หล่อน อาจจะเป็นการทำเสน่ห์ให้หลง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค They cast the antique vases with brass.
คำอ่าน เด แคส ดิ แอนถิก เวสเสด/วาสเสด วิด บราสสึ
คำแปล พวกเขา หล่อ/cast แจกันโบราณ/the antique vases ด้วยทองเหลือง กริยาช่องที่สองของ cast จะใช้รูปคล้ายกัน

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะ เป็น Perfect tense
ประโยค They had cast the antique vases with brass since 1960.
คำอ่าน เด แฮด แคส ดิ แอนทิก เวสเสด/วาสเสด วิด บราส ซิ้น นายทีนซิ๊กติ
คำแปล พวกเขา(เปิดโรงงานหล่อ) ได้หล่อ/had cast แจกันโบราณ ด้วยทองเหลืองthe antique vases มาตั้งแต่ปี 1960/since 1960. แล้ว อาจจะเป็นการเปิดโรงงานหรือรับทำงานหล่อของใช้ด้วยทองเหลือง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is casting toys for kid with plaster.
คำอ่าน ฮี อิส แคสติง ทอยสึ ฟอ คิด วิด พลาสเตอร์
คำแปล เขา กำลังหล่อ/is casting ของเล่นสำหรับเด็ก/toys for kid ด้วยปูนพลาสเตอร์/plaster

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า He will cast toys with plaster on next week.
ประโยค ฮี วิล แคส ทอยสึ วิด พลาสเตอร ออน เน็กสะ วีก .
คำอ่าน เขา จะหล่อ/will cast ของเล่น ด้วยปูนพลาสเตอร์ในสัปดาห์หน้า
คำแปล

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค The antique cast brass vase is expensive..
คำอ่าน ดิ แอนถิก แคส บราส วาส อิส เอ็กเพนสีฟ
คำแปล แจกันทองเหลืองหล่อแบบโบราณ/The antique cast brass vase มีราคาแพง/is expensive.

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sculpture /สะกัลเจ่อ /ปั้น หล่อ
sculpt / สะกัลถึ / หล่อ ปั้น