บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hear heard heard ได้ยิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

hear เฮีย / heard เฮิ่ด /heard เฮิ่ด /ได้ยิน, ฟัง, ทราบ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค Many animals can hear a wider range of sounds more than human.
คำอ่าน แมนหนิ แอนนิมอลสึ แคน เฮีย อะ ไวเดอ เรงจึ ออฟ ซาวสึ มอร แดน ฮิวแมน
คำแปล สัตว์จำนวนมาก/Many animals สามารถได้ยิน เสียงที่กว้างไกล/can hear a wider range of sounds กว่ามนุษย์/more than human

 

ประโยค He hears something in that house.
คำอ่าน ฮี เฮียสึ ซัมซิง อิน แด้ด เฮ้าสึ
คำแปล เขา/He ได้ยิน/hears บางอย่างในบ้านหลังนั้น/something in that house

 

ประโยค I don't hear anything.
คำอ่าน ไอ ด๊อนเถ่อะ เฮีย แอนนิซิง
คำแปล ฉัน ไม่ได้ยิน/don't hear อะไรเลย/anything

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She heard the conversation in that room.
คำอ่าน ชี เฮิ่ด เดอะ คอนเวอเซชั่น อิน แด้ท รูม
คำแปล หล่อน ได้ยิน/heard การพูดคุยกัน/the conversation ในห้องนั้น/in that room.

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค I have never heard this song before.
คำอ่าน ไอ แฮฟ เนเวอ เฮิ่ด ดิส ซอง บีฟอร
คำแปล ฉัน ไม่เคยได้ยิน/have never heard เพลงนี้/this song มาก่อน/before

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค The hearing of the elephant is very good.
คำอ่าน เดอะ เฮียริง ออฟ ดิ เอเลเฟนถึ อิส เวหริ กู้ด
คำแปล การได้ยิน/ The hearing ของช้าง /of the elephant ดีมาก/is very good. ได้ยินเสียงในระยะไกลมาก เพราะมีหูขนาดใหญ่

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

perceive / เปอซีพ / ได้ยิน
listen / ลิส ซึน / ฟัง
know / โน / ทราบ
get the news of / เก็ด เดอะ นิวสึ ออฟ /