บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sleep slept slept นอน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

sleep ซะลีพ / slept ซะเล่บถึ / slept /ซะเล่บถึ /นอน นิทรา หลับใหล นอนหลับ จำวัด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค The small infant always sleeps all day.
คำอ่าน เดอะ สะมอล อินเฟนถึ ออลเวสึ สะลีพสึ ออล เด
คำแปล เด็กทารกตัวเล็กๆ /The small infant มักจะนอน /always sleeps ตลอดทั้งวัน /all day

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They sleep together in the bed.
คำอ่าน เด ซะลีพ ทูเก็ตเตอ อิน เดอะ เบ้ด
คำแปล พวกเชานอน /They sleep ด้วยกัน /together in the bed บนเตียง /in the bed

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She sleeps deeply as death.
คำอ่าน ชี ซะลีฟสึ ดี๊พหลิ แอส เด้ด
คำแปล เธอนอนหลับสนิท /She sleeps deeply เหมือนตาย /as death นอนหลับเป็นตายนั่นเอง

 

ประโยค He sleeps alone for years.
คำอ่าน ฮี ซะลีพสึ อะโลน ฟอร เยียสึ
คำแปล เขา นอนคนเดียว /He sleeps alone มาเป็นปี /for years

 

ประโยค They sleep 8 hours per day .
คำอ่าน เด ซะลีพ เอ้ด อาวเออะสึ เปอ เด
คำแปล พวกเขานอน 8 ชั่วโมง /They sleep 8 hours ต่อ วัน /per day

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She slept with her mother yesterday.
คำอ่าน ชี ซะเล่บถึ วิด เฮอ ม๊าเถ่อะ เยสสะเตอเด
คำแปล เธอนอน /She slept กับแม่ของเธอ / with her mother เมื่อวานนี้/ yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has slept with her mother .
คำอ่าน ชี แฮ่ส ซะเล่บถึ วิด เฮอ ม๊าเถ่อะ
คำแปล เธอได้นอน /She has slept กับแม่ของเธอ / with her mother แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have slept 8 hours per day .
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ซะเลพถึ เอ้ด อาวเออะสึ เปอ เด
คำแปล พวกเขาได้นอน 8 ชั่วโมง /They have slept 8 hours ต่อ วัน /per day แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is sleeping soundly.
คำอ่าน ชี อิส ซะลีพปิง ซาวหลิ
คำแปล เธอกำลังนอน /She is sleeping หลับสนิท /soundly

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค The cat will sleep with her.
คำอ่าน เดอะ แค้ท วิล ซะลีพ วิด เฮอ
คำแปล แมวจะนอน /The cat will sleep กับเธอ /with her

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค A long sleep is not good for health.
คำอ่าน อะลอง ซะลีพ อิส น็อต กู้ด ฟอ เฮลถึ
คำแปล การนอนที่ยาวนาน /A long sleep ไม่ดีต่อสุขภาพ / is not good for health นอนมากเกินไปก็ไม่ดี

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

lie /ลาย/ นอน
go to bed / โก ทู เบ้ด / นอน