บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misset misseted misseted ตั้งผิด, กำหนดผิด, วางผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบ นี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

misset มิสเซ็ต / misseted มิสเซ็ต / misseted มิสเซ็ต / ตั้งผิด, กำหนดผิด, วางผิด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He missets the budget for new project.
คำอ่าน ฮี มิสเซ็ดสึ เดอะ บั๊ดเจ็ด ฟอร นิว โพรเจ็ค
คำแปล เขากำหนดงบประมาณผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง/He missets the budget สำหรับโปรเจ็คใหม่ หรืองานใหม่ for new project.

 

ประโยค He missets an electric car.
คำอ่าน ฮี มิสเซ็ตสึ แอน อีเล็กตริก คาร
คำแปล เขา วางระบบไฟฟ้า(ไม่ถูกต้อง ผิด)/missets รถยนต์ ผิดพลาด /an electric car หรือใช้ในความหมายว่า วางระบบไฟฟ้ารถยนต์ไม่ ถูกต้อง ทำให้ระบบไฟฟ้าของรถเกิดปัญหา

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค They misseted the mission.
คำอ่าน เด มิสเซ็ตดิด เดอะ มิสชั่น
คำแปล พวกเขา/They กำหนดภาระกิจ ผิดพลาด หรือวางแผนผิดพลาด/misseted the mission เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต แต่กริยา misset จะใช้ misseted

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค they have misseted the mission.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ มิดเซ็ตดิด เดอะ มิสชั่น
คำแปล พวกเขา ได้วางแผนกำหนดภาระกิจ ผิดพลาด /have misseted the mission