บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overspend overspent overspent ใช้เงินเก่ง ใช้เงินมากเกินไป ติดลบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overspend โอเวอสะเป๊น / overspent โอเวอสะเป็นถึ /overspent โอเวอสะเป็นถึ / ใช้เงินเก่ง ใช้เงินมากเกินไป ติดลบ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค They overspend the budget.
คำอ่าน เด โอเวอสะเป๊น เดอะ บั๊ดเจ็ต
คำแปล พวกเขา/They ใช้เงินเกิน /overspend งบประมาณ/the budget

 

ประโยค She overspends her income.
คำอ่าน ชี โอเวอสะเป๊นสะ เฮอ อินคัม
คำแปล หล่อน/She ใช้เงินเกิน/overspends รายได้ /her income ประธาน She เป็นเอกพจน์ กริยา เติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They overspent the budget.
คำอ่าน เด โอเวอสะเป๊นถึ เดอะ บั๊ดเจ็ต
คำแปล พวกเขา/They ใช้เงินเกิน /overspent งบประมาณ/the budget พูดถึงเรื่องในอดีต ใช้ overspent

 

ประโยค She overspent 10,000 baht last month.
คำอ่าน ชี โอเวอสะเป๊นถึ เทน เทาซัน บาท ลาสสะ มันถึ
คำแปล หล่อนใช้เงินเกินไป/ She overspent 10,000 บาท/10,000 baht เมื่อเดือนที่แล้ว/last month

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค They have overspent the budget for 3 years.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ โอเวอสะเป๊นถึ เดอะ บั๊ดเจ็ต ฟอร ทรี เยียสึ
คำแปล พวกเขา/They ได้ใช้เงินเกิน /have overspent งบประมาณ/the budget มา 3 ปี แล้ว / for 3 years

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are overspending the budget.
คำอ่าน เด อาร โอเวอสะเป๊นดิง เดอะ บั๊ดเจ็ต
คำแปล พวกเขา/They กำลังใช้เงินเกิน /are overspending งบประมาณ/the budget

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will overspend the next month.
คำอ่าน เด วิล โอเวอสะเป๊น เดอะ เน็กสะ มันเถ่อะ
คำแปล พวกเขา/They จะใช้เงินเกินที่มีอยู่ /will overspend ในเดือนหน้า /the next month ในเดือนหน้าอาจจะมีรายจ่ายรออยู่มาก และค่อนข้างมั่นใจว่า จะใช้เงินเกินอย่างแน่นอน

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

spend /สะเป๊น / ใช้จ่าย