บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rehear reheard reheard ฟัง พิจารณาคดีใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rehear รีเฮีย / reheard รีเฮิ่ด / reheard รีเฮิ่ด / ฝึกซ้อม ซักซ้อม ฟังหรือพิจารณาคดีใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค The court rehears his case.
คำอ่าน เดอะ คอท รีเฮียสึ ฮิส เคส
คำแปล ศาลพิจารณาคดี/The court rehears ของเขา /his caseใหม่ ศาลพิจาณาณาคดีของเขาใหม่ เนื่องจากอาจจะมีหลักฐานใหม่ หรือมี การยื่นฟ้องใหม่

 

ประโยค The court rehears this case because it is full of flaws.
คำอ่าน เดอะ คอท รีเฮียสึ ดิส เคส บีคอส อิท อิส ฟูล ออฟ ฟลอสึ
คำแปล ศาลพิจารณาThe court rehears คดีนี้ /this case ใหม่ เพราะคดีนี้เต็มไปด้วย/because it is full of ข้อบกพร่อง/flaws

 

ประโยค His father rehears his reasons.
คำอ่าน ฮิส ฟาเถ่อะ รีเฮียสึ ฮิส รีซันสึ
คำแปล พ่อของเขาฟัง/His father rehears เหตุผลของเขา/his reasons อีกครั้ง เพื่อให้เขาอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้น

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค The court reheard his case .
คำอ่าน เดอะ คอท รีเฮิ่ด ฮิส เคส
คำแปล ศาลพิจารณาคดี/The court reheard ของเขา /his caseใหม่ ศาลพิจาณาณาคดีของเขาใหม่

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค The court has reheard his case.
คำอ่าน เดอะ คอท แฮ่ส รีเฮิ่ด ฮิส เคส
คำแปล ศาลได้พิจารณาคดี/The court has reheard ของเขา /his caseใหม่ ศาลได้พิจาณาณาคดีของเขาใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค The court is rehearing his case .
คำอ่าน เดอะ คอท อิส รีเฮิ่ด ฮิส เคส
คำแปล ศาลกำลังพิจารณาคดี/The court is rehearing ของเขา /his caseใหม่ ศาลกำลังพิจาณาณาคดีของเขาใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค The court will rehear his case.
คำอ่าน เดอะ คอท วิล รีเฮีย ฮิส เคส
คำแปล ศาลจะพิจารณาคดี/The court will rehear ของเขา /his caseใหม่ ศาลจะพิจาณาณาคดีของเขาใหม่

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

hear / เฮีย /ได้ยิน ตรับฟัง, รับฟัง